třídit

Oblast typů

Typ

Oblast tagů

Štítek

Plochá plocha složky

Složka

Plocha webu

Weby

Výsledky hledání

Nalezeno 27 výsledků pro tiskove zpravy.

Nejnavštěvovanějšími místy středních Čech je opět Aquapalace Praha a Mirakulum

Tisková zpráva ke stažení zde. ZDROJ: SCCR  

Vytvořeno: 21.6.2024 14:03

Strategie romské integrace Středočeského kraje 2022- 2026.docx

Národní zpráva 2009. Praha: Úřad vlády ČR 11....Bratinkova zpráva [online]. Praha: ., 2015 [cit. 2016-07-18]....Dostupné z:...

Vytvořeno: 19.6.2024 13:00

Habrový potok - ZÚ (ústí - pramen) - průvodní zpráva

území Habrového potoka – aktualizace Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. 3) Průvodní zpráva...strana 1 3) PRoVODNÍ ZPRÁVA 1 Základní údaje ...

Vytvořeno: 24.6.2024 15:37

Litavka - ZÚ (Popovice - VD Láz) - průvodní zpráva

, ř.km 5,821-51,570 - Záplavová území Povodí Vltavy, státní podnik Průvodní zpráva...- 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1...., ř.km 5,821-51,570 -...

Vytvořeno: 30.1.2024 13:06

Litavka - ZÚ (Popovice - VD Láz) - průvodní zpráva

ř.km 5,821 - 51,570 - Záplavová území Povodí Vltavy, státní podnik Průvodní zpráva...- 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1....ř.km 5,821 - 51,570 -...

Vytvořeno: 26.6.2024 7:54

Zpráva o uplatňování Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období

Zpráva o uplatňování Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období...2019-2024 Zpracováním této zprávy kraj naplňuje svou...

Vytvořeno: 27.6.2024 18:15

Zpráva o uplatňování Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období

2024, S VÝHLEDEM DO 2030 STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZPRÁVA...O UPLATŇOVÁNÍ 2 Zpráva o...

Vytvořeno: 27.6.2024 18:12

Závěrečný účet Středočeského kraje za rok 2023

ROK 2023 OBSAH: · Zpráva...o výsledku přezkoumání hospodaření Středočeského kraje za rok 2023 ...

Vytvořeno: 1.7.2024 14:13

09_Usnesení 018_23_2024_RK

rozpočtu Středočeského kraje, v navrhované výši na akce/projekty dle přílohy č. 1 k Tisku...území Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje, uvedené v příloze č....

Vytvořeno: 20.6.2024 11:00

Mimořádné kolo Př. 2 k Vyhlášení - Metodika DŘ 2024

CzechPoint), výroční zpráva, parkovné a mytí služebního vozu, výpis ze zdravotní...Žádost o změny v bodech a) a b) podává prostřednictvím datové...

Vytvořeno: 25.6.2024 18:27

Stanovy Dobrovolného svazku obcí Povýmolí 24.4.2024 anon.pdf

rozpočtu, návrh střednědobého výhledu rozpočtu a návrh závěrečného účtu včetně zprávy...Kontrolou dotčené orgány a případně osoby jsou s kontrolnI...

Vytvořeno: 2.7.2024 9:47

Brožura_příběh Sčk.pdf

Environmentálně odpovědné marketingové předměty Předměty pro zaměstnance Optimalizace tisku

Vytvořeno: 19.6.2024 9:26

Mimořádné kolo Př. 3 k Vyhlášení - Vzor veřejnoprávní smlouvy

auditora (zpráva musí obsahovat kvalifikovaný elektronický podpis auditora)....Předmět ověření a obsah zprávy auditora je detailněji popsán v...

Vytvořeno: 25.6.2024 18:27

Středočeský kraj opět pomůže včelařům s odhalováním ohnisek moru včelího plodu

Na webových stránkách, které budou v provozu od října, najdou zájemci aktuální zprávy

Vytvořeno: 10.7.2024 13:15

Rozpočtová opatření schválená na jednání RK č. 22 dne 6. 6. 2024

v rodinném domě v obci Bučovice, jehož vlastníci jsou uvedení v příloze č. 1 k Tisku

Vytvořeno: 4.7.2024 14:42

Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016–2025 s výhledem do r. 2035

KO, vybavenosti sběrné sítě, některých zařízeních na úpravu odpadů apod.), ze zpráv...V rámci zpracování aktualizace POH SK byly posouzeny jednotlivé hodnotící...

Vytvořeno: 26.6.2024 13:27

Prezentace_Setkání s řediteli PO_2024_18-6.pptx

zero waste Strana 129 Řešené oblasti Energie a voda Odpady Optimalizace tisku...132 Nahradit jednorázové ručníky elektrickými rychlo vysoušeči Zavést centrální...

Vytvořeno: 19.6.2024 12:41

Prezentace_Setkání s řediteli PO_2024_18-6.pdf

Strana 129 Řešené oblasti ▪ Energie a voda ▪ Odpady ▪ Optimalizace tisku...Nahradit jednorázové ručníky elektrickými rychlo vysoušeči ▪ Zavést centrální...

Vytvořeno: 19.6.2024 13:07

Vzor-smlouvy-HUF_2024 nad 1 mil

osoby nebo název právnické osoby nebo obchodní firma právnické osoby), f) stručnou zprávu

Vytvořeno: 20.6.2024 10:17

Vvzor-smlouvy-HUF_2024 do 1 mil

osoby nebo název právnické osoby nebo obchodní firma právnické osoby), f) stručnou zprávu

Vytvořeno: 20.6.2024 10:16