Agregátor obsahu

Zpět Výzva k podání žádosti o dotaci z rozpočtu projektu „Podpora vybraných druhá sociálních služeb ve Středočeském kraji IV."

Výzva k podání žádosti o dotaci z rozpočtu projektu „Podpora vybraných druhá sociálních služeb ve Středočeském kraji IV." reg. č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000063 na roky 2024–2025 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Středočeský kraj vyhlašuje Program k poskytnutí finanční podpory (dotace) v rámci krajského projektu financovaného z Operačního programu Zaměstnanost plus, který je určen pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální službu sociální rehabilitace. Program zcela nahrazuje dotační řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociální služby na roky 2024–2025, a to pro poskytovatele služby sociální rehabilitace v terénní a/nebo ambulantní formě.

Více informací nalezneteze ZDE.