Agregátor obsahu

Zpět Výzva k připomínkování sítě sociálních služeb

V souladu s „Pravidly řízení a koordinace Sítě sociálních služeb SK“ kapitola 7 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2023 – 2025 (dál jen SPRSS) Vás vyzýváme k předkládání připomínek k aktualizaci Sítě sociálních služeb SK. Připomínkové řízení probíhá v termínu od 1.3 do 31. 3. 2024 včetně, upozorňujeme, že na později odevzdané podněty nemusí být brán zřetel. Více informací naleznete zde: Připomínkové řízení k aktualizaci sítě - Webový portál Středočeského kraje (stredoceskykraj.cz)