REALIZOVANÉ PROJEKTY

Středočeský kraj realizoval/realizuje, popř. se spolupodílel/spolupodílí na řadě projektů týkajících se sociálních služeb. Zde uvádíme vybrané ukončené projkety, které jsou jak investičního tak i neinvestičního charakteru a jejichž financování souvisí se získanými finančními prostředky z Evropské unie.