Agregátor obsahu

Zpět Kraj představil novou kampaň na podporu pěstounství a zároveň otevřel moderní Centrum náhradní rodinné péče

Středočeský kraj představil novou kampaň na podporu pěstounské péče, která má za cíl rozšířit zájem veřejnosti o pěstounství jako jednu z forem náhradního rodičovství. Zároveň bylo v budově Krajského úřadu slavnostně otevřeno moderní Centrum náhradní rodinné péče, které nábytkem vybavila společnost IKEA Česká republika.

Kampaň na podporu pěstounství vychází pod heslem „ I ty můžeš být pěstounem! Protože každé dítě potřebuje lásku“. Tvoří ji celkem 7 vizuálů, na kterých jsou prezentováni středočeští pěstouni a děti, o které pečují. „ Pěstouni jsou skvělí lidé, kterých si neuvěřitelně vážím. Rozhodli se věnovat svou lásku a péči dětem, které neměly v životě mnoho štěstí. Patří jim za to veliký díky. Potřebujeme ovšem jejich řady stále rozšiřovat, protože i děti s handicapem, děti s jinou barvou kůže, děti věkově starší anebo sourozenecké skupiny by měly mít štěstí vyrůstat v láskyplné zázemí,“ říká hejtmanka Petra Pecková. Kampaň a s ní spojené grafické vizuály budou prezentovány například na sociálních sítích či v prostředcích veřejné dopravy. Nyní je v regionu 295 dlouhodobých pěstounů bez rodinné vazby k dítěti, jejich počet je stále nedostatečný. Chybějí třeba pěstouni, kteří jsou ochotni starat se o sourozenecké skupiny. Kampaň je proto zaměřena na širokou veřejnost, kraj chce vzbudit zájem o pěstounskou péči jako jednu z forem náhradního rodičovství. Veškeré informace o pěstounství včetně odpovědí na všechny otázky mohou zájemci najít na stránkách budinpestoun.cz, na které odkazují plakáty Středočeského kraje.

Středočeský kraj dnes také slavnostně otevřel nové moderní Centrum náhradní rodinné péče. Moderní pracoviště vzniklo na místě bývalých kanceláří Středočeského inovačního centra. Využití nového Centra náhradní rodinné péče popisuje hejtmanka Pecková: „ Jsou to tři místnosti, které budou určené pro poskytování náhradní rodinné péče a veškerých formalit s tím spojených. Bude tam místo pro setkávání těch, kteří se chtějí stát pěstouny a v jedné místnosti bude také zázemí pro psychologa a součástí je rovněž prostorná dětská herna.“ Ředitel Krajského úřadu Jan Louška přítomným hostům popsal proces přeměny kancelářských prostor na moderní Centrum péče: „ Smysluplnější využití bývalých kancelářských prostor si lze jen stěží představit. Jsem opravdu rád, že na půdě Krajského úřadu máme moderní prostor, kde mohou nalézt pomoc nejen zájemci o pěstounskou péči, ale též oběti domácího násilí či například v případě potřeby i naši zaměstnanci.“ Dosud se pohovory se zájemci o pěstounskou péči konaly v kancelářích a dětský koutek byl pouze na chodbě úřadu. „ Oproti diskomfortu, který museli zájemci zažívat dříve, jsou nové místnosti naprosto skvělé, je zde dětská herna, diskrétní prostor pro psychologa, a celkově jsou tyto prostory velice příjemné a komfortní. Děkuji tímto za spolupráci firmě IKEA, která tyto prostory vybavila a zařídila“ doplňuje radní pro sociální oblast Martin Hrabánek.

Nové centrum vzniklo právě i díky spolupráci Středočeského kraje s firmou IKEA Česká republika, která do nových prostor zdarma poskytla nábytek i ostatní vybavení. Slavnostního otevření se zúčastnil také Jakub Lelek, ředitel pro veřejné záležitosti IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko: „ Při návrhu vybavení všech místností jsme vycházeli z krajem definovaných potřeb modularity celého prostoru, aby se dal používat při různých příležitostech, a aby byl co nejpříjemnější na používání. IKEA chce pomáhat zlepšit každodenní život pro mnoho lidí. Snažíme se pomáhat lidem, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni, jako jsou například děti, které potřebují pěstounskou rodinu. Jsme proto velice rádi, že můžeme spolupracovat se Středočeským krajem, který je v této oblasti velice aktivní.“

První návštěvníci budou moci využít služby v novém Centru již v průběhu příštího týdne.