Agregátor obsahu

Zpět Oficiální návštěva prezidenta republiky Petra Pavla a paní Evy Pavlové ve Středočeském kraji, den druhý

Druhý den návštěvy prezidenta Petra Pavla ve Středočeském kraji začal na Základní škole Amos v Psárech, kam jej doprovodila také hejtmanka Petra Pecková. Na ZŠ Amos přivítali prezidenta Milan Vácha - radní Středočeského kraje pro oblast vzdělání a sportu, ředitel školy David Kohout a starostka Psár Vlasta Málková. Pan prezident si prohlédl školu a setkal se také s žáky. S deváťáky debatoval například o blížících se přijímacích zkouškách na střední školy, kam se hlásí a jaké mají vize do budoucna. 
Další lokalitou, kterou prezident Petr Pavel v druhý den výjezdu do Středočeského kraje společně s hejtmankou Peckovou navštívili, byly sázavské Sklárny Kavalierglass. Před sklárnou na prezidenta také čekaly děti z místní základní školy. Historie výroby skla zde sahá až do první poloviny 19. století, kdy tu František Kavalír založil sklářskou huť. Jeho sklo postupně získalo celosvětový věhlas. Nyní se zde vyrábí široký sortiment varného skla pro domácnost, průmyslového, laboratorního a technického skla. Následoval pracovní oběd s majiteli středočeských firem. Schůzky se zúčastnil rovněž Pavel Jovanovič, ředitel Středočeského inovačního centra. 
Kněžice na Nymbursku jsou první energeticky soběstačnou obcí v Česku. Místní obyvatelé získávají elektřinu a teplo z bioplynové stanice, která zpracovává potravinářské a zemědělské materiály a další odpady a funguje zde již od roku 2006. Právě na téma energetické soběstačnosti obcí a měst přijel do obce diskutovat prezident Petr Pavel, který si na úvod prohlédl areál zmíněné bioplynové stanice včetně kotelny na biomasu. Paní  Eva Pavlová se zúčastnila separátního programu v centru řemesel a v bylinných zahrad Botanicus v Ostré nad Labem.
Na závěr návštěvy Středočeského kraje zavítal prezident do Kerska na Nymbursku. To je neodmyslitelně spojeno se spisovatelem Bohumilem Hrabalem. Na programu tak nemohla chybět legendární Hájenka (Restaurace Hájenka Kersko), která byla dějištěm některých Hrabalových příběhů. Pan prezident současně na tomto místě zhodnotil dvoudenní návštěvu v kraji a poděkoval hostitelce hejtmance Petře Peckové za pozvání. Prezident Petr Pavel poté spolu se svou chotí paní Evou Pavlovou zakončil svou návštěvu kraje prohlídkou Hrabalovy chaty. K ní se společně s hejtmankou Peckovou vydali po naučné stezce, která spojuje zajímavé informace o slavném literátovi, ale také o okolní přírodě. Hrabalova chata momentálně prochází rekonstrukcí, aby se mohla na jaře otevřít veřejnosti a zprostředkovat přesně takovou atmosféru, jako když ji obýval sám spisovatel Bohumil Hrabal. S průběhem přípravných prací seznámil prezidentský pár Jan Vinduška, ředitel Polabského muzea, p.o. 

Tím návštěva prezidenta Petra Pavla a paní Evy Pavlové ve Středočeském kraji skončila. Děkujeme za čas, který našemu regionu věnovali, a těšíme se na další setkání.