Zpět na seznam dotačních oblastí

       Středočeský Humanitární fond 2024        Dotační řízení pro rok 2023        Středočeský Humanitární fond 2022        Středočeský Humanitární fond 2023        Program 2024 PRO POSKYTOVÁNÍ JEDNOLETÉ DOTACE V ROCE 2024 A PRO VÍCELETÉ DOTACE NA LÉTA 2025–2026 NA PODPORU VÝZNAMNÝCH KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ PŘISPÍVAJÍCÍCH K ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZE STŘEDOČESKÉHO FONDU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU        Program 2024 PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER STŘEDOČESKÉHO KRAJE Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZE STŘEDOČESKÉHO FONDU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU        Příspěvky na hospodaření v lesích dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.        Příspěvky na myslivecké hospodaření dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.        Středočeský humanitární fond 2024        Dotační řízení pro rok 2024        Program 2024 - akutní lůžková péče        Příspěvky na hospodaření v lesích na adaptaci lesních ekosystémů na klimatickou změnu        Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství – Kofinancování vybraných výzev v oblasti životního prostředí        Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství – Rybníky a malé vodní nádrže        Středočeský infrastrukturní fond – Životní prostředí        Středočeský Infrastrukturní fond – Drobné vodohospodářské projekty        Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu        Program 2024 pro poskytování dotací na podporu regionálních funkcí statutárních divadel na území Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje        Středočeský humanitární fond 2023        Středočeský Fond podpory cestovního ruchu v letech 2023 - 2025        Středočeský Fond kultury a obnovy památek 2022        Středočeský Fond podpory cestovního ruchu 2022        Středočeský Fond kultury a obnovy památek 2023