Agregátor obsahu

Zpět Bezpečnostní rada zhodnotila uplynulý rok. Taktická cvičení úspěšně prověřila připravenost složek IZS

Na Krajském úřadu dnes zasedala Bezpečnostní rada Středočeského kraje. Její členové prodiskutovali aktuální témata, jako je například zajištění ubytovacích kapacit a udělení dočasné ochrany uprchlíkům z Ukrajiny ve Středočeském kraji. Bezpečnostní rada se rovněž věnovala plánům složek IZS a armády, a to včetně vyhodnocení uplynulých taktických cvičení.

Členové bezpečnostní rady vzali na vědomí informace o stavu zajištění ubytovacích kapacit a udělení dočasné ochrany uprchlíkům z Ukrajiny. Počet držitelů dočasné ochrany ve Středočeském kraji činil k 4. prosinci 2023 49 945 osob z celkových 370 740 osob v České republice. Prostřednictvím KACPU bylo ve Středočeském kraji ubytováno celkem 3 033 ubytovaných osob, přičemž Středočeský kraj zasmluvněno 336 ubytovacích zařízení. Od 1. července došlo v souvislosti s novelou zákona Lex Ukrajina k úpravám podmínek ubytovávání pro uprchlíky z Ukrajiny. Středočeský kraj nadále zajišťuje kapacity pro bezplatné ubytování, a to pro zranitelné osoby a uprchlíky, kteří obdrželi dočasnou ochranu před méně než 150 dny.

Bezpečnostní rada byla dále informována o plánovaném krajském cvičení složek IZS v roce 2024 a vyhodnocení krajského cvičení konaného v letošním roce cvičení Vlak 2023 v Berouně, které simulovalo železniční nehodu osobního vlaku se stovkou cestujících a nákladního automobilu. „Jsem ráda, že spolupráce se složkami IZS a také s armádou funguje výborně. Daří se nám realizovat taktická cvičení, která ověřují koordinaci a připravenost složek IZS na mimořádné situace. Ta je totiž klíčová a rozhoduje o záchraně lidských životů. Měla jsem možnost být na cvičení Vlak 2023 osobně přítomna. Celá akce potvrdila, že složky IZS jsou opravdu připraveny v krátké době zahájit zásah, a to i při takto komplikovaném neštěstí jako je rozsáhlá železniční nehoda,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková s tím, že v příštím roce se počítá s dalšími cvičeními. „Jedním z nich by mělo být například taktické cvičení předurčených jednotek dobrovolných hasičů, a to za účelem plnění úkolů ochrany obyvatelstva při krizových a mimořádných událostech,“ dodává hejtmanka. Cvičení by mělo proběhnout v první polovině roku.

Jedním z dalších témat bylo mobilizační cvičení „Odvodní řízení 2023,“, jehož vyhodnocení vzala Bezpečnostní rada na vědomí. Cílem bylo ověření funkčnosti systému odvodního řízení, praktické činnosti pověřených příslušníků nebo například systému velení a řízení. Rada se rovněž věnovala výsledkům vzdělávání starostů, které organizuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje a účastní se ho také zástupci dalších složek IZS, veřejné správy, povodí, ČHMÚ a dalších.


 

Naše projekty

Agregátor obsahu

Bezpečný středočeský kraj  

 

Pohodlné čtení čtvrtletníku Středočech  

logo projektu fandimat  

 

Agregátor obsahu

Videa z kraje

Krajský geoportál nabídne informace o silnicích
Práce na mostu v Sázavě pokračuje dle plánu
U Neratovic pokračuje oprava silnice
Cestující v kraji mohou využívat deseti měsíční kupóny
Kulturní léto Středočeského kraje je v plném proudu
Britský velvyslanec navštívil Hrabalovo Kersko
344.díl, Středočeské noviny, 30.10.2023

Úřední hodiny pro veřejnost

Po, St:
8:00-17:00
Út, Čt:
8:00-15:00
Pá:
8:00-13:00