Agregátor obsahu

Zpět Domov Buda na Kolínsku posílí individuální přístup ke zdravotně znevýhodněným klientům

V rámci humanizace sociálních služeb schválila krajská rada provozní opatření, která povedou ke zkvalitnění služeb v Domově Buda u obce Zásmuky na Kolínsku. Sociální zařízení se zvláštním režimem sníží svou kapacitu a rozšíří počet pracovních úvazků.

Domov Buda poskytuje od roku 2008 zázemí pro klienty s mentálním postižením a s chronickým duševním onemocněním, postupně snižovat svou kapacitu. Domov se zvláštním režimem, který je jediným svého druhu v kraji, plánuje snižovat svou kapacitu od příštího roku postupně do roku 2027 na výslednou kapacitu 40 míst. Cílem kraje prostřednictvím Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje je, aby v sociálních službách docházelo k modernizaci a tzv. humanizaci, a to například právě snižováním počtu lůžek na pokojích. „ Modernizace a individuální přístup v oblasti sociálních služeb jsou pro nás prioritou. Ke snižování kapacit dochází u vícelůžkových pokojů, které neodpovídají současným standardům a ztěžují ošetřovatelům péči o klienty, a to zejména pokud jde o lidi s chováním náročným na péči, na které se Buda specializuje. O vícelůžkové pokoje je navíc malý zájem ze strany nových zájemců o sociální službu,“ vysvětlil Martin Hrabánek, radní pro oblast sociálních věcí. Snížení kapacity domova v regionu nebude mít vliv na dostupnost péče.

V Domově Buda dojde rovněž k navýšení pracovníků o 5 pracovních úvazků, které bude finančně spolufinancovat Středočeský kraj a MPSV. Konkrétně se jedná o ošetřovatele a pracovníky pro výchovné nepedagogické činnosti, a to s ohledem na zvýšenou mírou podpory, kterou zdejší klienti potřebují.

 

Naše projekty

Agregátor obsahu

 

Bezpečný středočeský kraj  

 

Pohodlné čtení čtvrtletníku Středočech  

logo projektu fandimat  

 

Agregátor obsahu

Videa z kraje

Krajský geoportál nabídne informace o silnicích
Práce na mostu v Sázavě pokračuje dle plánu
U Neratovic pokračuje oprava silnice
Cestující v kraji mohou využívat deseti měsíční kupóny
Kulturní léto Středočeského kraje je v plném proudu
Britský velvyslanec navštívil Hrabalovo Kersko
344.díl, Středočeské noviny, 30.10.2023

Úřední hodiny pro veřejnost

Po, St:
8:00-17:00
Út, Čt:
8:00-15:00
Pá:
8:00-13:00