Agregátor obsahu

Zpět Kraj chce finančně podpořit místní akční skupiny v celém kraji a rozvoj podnikání

Kraj plánuje finančně podpořit Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin Středočeského kraje a rozvoj podnikání ve vybraných obcích. Obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem v hospodářsky a sociálně ohroženém území by měly dostat dotace Programu na podporu vzdělávacích programů v oblasti podnikání. Radní na svém dnešním zasedání projednali oba návrhy a doporučili je schválit zastupitelům.

Dva miliony korun chce poskytnout Středočeský kraj v rámci individuální, účelové, neinvestiční dotace Krajskému sdružení Národní sítě Místních akčních skupin (NS MAS).  „Celá částka bude rozdělena na tři díly. Částka ve výši maximálně 375 500 korun bude využita Krajským sdružením NS MAS na podporu provozu, a na realizaci společných projektů přispívajících k podpoře regionálního rozvoje kraje. Dalších 120 tisíc by mělo jít na podporu regionálních značek Polabí, Zápraží, Kutnohorsko a Kraj Blanických rytířů, zbytek bude rozdělen mezi jednotlivé organizace MAS působící na území Středočeského kraje,“ popisuje Jiří Snížek, náměstek pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Podpořené MAS využijí dotaci na podporu rozvoje území a cestovního ruchu na svém území. „Konkrétně jde například o podporu regionální produkce, agroturistiky, zhotovení propagačních materiálů, pořádání a propagaci kulturních akcí a jarmarků, na spolupráci při prosazování chytrých nástrojů veřejné správy, podporu přístupu k rychlému internetu ve venkovském prostředí, kofinancování provozních výdajů,“ jmenuje Jiří Snížek.

Dále chce Středočeský kraj poskytnout bezmála osm set tisíc korun z letošního Programu na podporu vzdělávacích programů v oblasti podnikání v hospodářsky a sociálně ohrožených obcích s rozšířenou působností a obcích s pověřeným obecním úřadem. O dotaci požádalo 5 subjektů.

„Žadatelem mohly být obce, které jsou vymezeny jako hospodářsky a sociálně ohrožené (HSOU), které si v Programu stanoveném termínu podaly žádost. Program byl zaměřen na částečnou úhradu uznatelných nákladů souvisejících s podporou vzdělávání v oblasti podnikání,“ vysvětluje Jiří Snížek a doplňuje: „V programu bylo alokováno dva a půl milionu korun. Žádosti bylo možné podávat do konce května.“

Návrhy ještě musí schválit zastupitelstvo.

Naše projekty

Agregátor obsahu

Bezpečný středočeský kraj  

 

Pohodlné čtení čtvrtletníku Středočech  

logo projektu fandimat  

 

Konference  

Agregátor obsahu

Videa z kraje

Krajský geoportál nabídne informace o silnicích
Práce na mostu v Sázavě pokračuje dle plánu
U Neratovic pokračuje oprava silnice
Cestující v kraji mohou využívat deseti měsíční kupóny
Kulturní léto Středočeského kraje je v plném proudu
Britský velvyslanec navštívil Hrabalovo Kersko
344.díl, Středočeské noviny, 30.10.2023

Úřední hodiny pro veřejnost

Po, St:
8:00-17:00
Út, Čt:
8:00-15:00
Pá:
8:00-13:00