Přehled volných míst pro 2. kolo přijímacího řízení na střední školy naleznou uchazeči od 21. 5. 2024 zde.

Agregátor obsahu

Zpět Kraj chce přispět na lepší zásobování Milovic pitnou vodou

Středočeský kraj chce podpořit zkapacitnění přiváděcího řadu z prameniště Milovice do vodojemu U Lišek, který je první etapou projektu „Propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi“.  Společnost Vodovody a kanalizace Nymburk požádala kraj o individuální účelovou dotaci ve výši 6,5 mil. korun. Radní žádost podpořili, konečné slovo bude mít zastupitelstvo.

Projekt „Propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi“ byl kvůli své rozsáhlosti a finanční náročnosti rozdělen na 3 etapy. V první etapě se jedná o výstavbu nového přiváděcího řadu vedeného z prameniště Milovice do vodojemu U Lišek, který bude mít odbočku do vodojemu Balonka. Přiváděcí řad je navržen o délce 2,8 km a odbočka do vodojemu Balonka by měla mít 65 metrů. „Účelem stavby je zásobení města Milovice pitnou vodou dostatečně kapacitním vodovodním řadem. Tato etapa řeší nedostatečné zásobení vodojemů Balonka a U Lišek. Ačkoli vydatnost prameniště je dostatečná, stávající přiváděcí řad není schopen vodojemy naplnit zejména v letním období, kdy je vyšší spotřeba vody. Proto je vodojem U Lišek dlouhodobě využíván jen na 1/3 své kapacity. Celkové náklady na realizaci stavby činí včetně DPH zhruba 78,5 mil. korun. Vodovody a kanalizace Nymburk na projekt žádají také o dotaci ze Státního fondu životního prostředí,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Podpora z krajského rozpočtu se opírá mimo jiné o rozhodnutí krajské rady z ledna 2022, kdy odsouhlasila spolufinancování „Konkrétních opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody ve Středočeském kraji“ ve výši 10 % z rozpočtu Středočeského kraje, maximálně však do 10 mil. Kč na 1 projekt. Jedním z „Konkrétních opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody ve Středočeském kraji“ je i akce „Propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi“, jejímž dílčím projektem je „Zkapacitnění přiváděcího řadu z prameniště Milovice – VDJ U Lišek“. S podporou souhlasila i krajská komise VODA – SUCHO.

Projekt „Zkapacitnění přiváděcího řadu z prameniště Milovice - VDJ U Lišek" je první fází velkého projektu „Propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi."  Druhá etapa bude řešit obnovu řadu z VDJ Ruská cesta do VDJ U Lišek" a třetí etapa nese název Vodojem Ruská cesta — napojení lokality Boží Dar.

Naše projekty

Agregátor obsahu

Bezpečný středočeský kraj  

 

Pohodlné čtení čtvrtletníku Středočech  

logo projektu fandimat  

 

Agregátor obsahu

Videa z kraje

Krajský geoportál nabídne informace o silnicích
Práce na mostu v Sázavě pokračuje dle plánu
U Neratovic pokračuje oprava silnice
Cestující v kraji mohou využívat deseti měsíční kupóny
Kulturní léto Středočeského kraje je v plném proudu
Britský velvyslanec navštívil Hrabalovo Kersko
344.díl, Středočeské noviny, 30.10.2023

Úřední hodiny pro veřejnost

Po, St:
8:00-17:00
Út, Čt:
8:00-15:00
Pá:
8:00-13:00