Agregátor obsahu

Zpět Kraj hledá projektanty na silnice, cyklostezky a parkoviště P+R. Vyhlásí i předběžné tržní konzultace na letní a zimní údržbu

Středočeský kraj hledá dodavatele projektů pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R, které budou ve vlastnictví kraje. Radní na svém dnešním zasedání schválili souhlas k vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky. Specialisté by měli pro kraj, na základě rámcové dohody, pracovat 48 měsíců. Radní schválili i předběžné tržní konzultace na dodavatele letní a zimní údržby silnic v oblasti Mnichova Hradiště.

 

Středočeští radní na svém dnešním zasedání odsouhlasili vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky až na pětici projektantů pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R a zahájení tržních konzultací na dodavatele zimní a letní údržby v oblasti Mnichova Hradiště (devět cestmistrovství). Zakázku pro kraj vyhlásí Krajská správa a údržba silnic (KSÚS). Stejně tak KSÚS zahájí i předběžné tržní konzultace na údržbu. „Co se týče projekčních prací, půjde o rámcovou dohodu. Projektanti by pro nás měli pracovat 48 měsíců od podpisu smlouvy,“ konstatuje Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy.

 

V případě rámcové dohody na projektanty bude KSÚS zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby podle aktuálních potřeb spočívajících v konkrétních projektových pracích. Nepůjde jen o silnice, cyklostezky a parkoviště, ale i jejich příslušenství, resp. osvětlení a protihlukové stěny. „Poptávané projektové práce budou například zahrnovat průzkumné a diagnostické práce v závislosti na druhu a náročnosti stavby, geodetická zaměření, diagnostické průzkumy vozovek a mostů a veškeré nutné průzkumy, vyhotovení geometrických plánů a záborových elaborátů, a vyhotovení projektových dokumentací. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zhruba 194 milionů korun s DPH,“ konstatuje Karel Bendl.

 

Předběžné tržní konzultace na dodavatele údržby pak mají za cíl aktivně prozkoumat a analyzovat trh relevantní k předmětu veřejné zakázky.

Naše projekty

Agregátor obsahu

Bezpečný středočeský kraj  

 

Pohodlné čtení čtvrtletníku Středočech  

logo projektu fandimat  

 

Konference  

Agregátor obsahu

Videa z kraje

Krajský geoportál nabídne informace o silnicích
Práce na mostu v Sázavě pokračuje dle plánu
U Neratovic pokračuje oprava silnice
Cestující v kraji mohou využívat deseti měsíční kupóny
Kulturní léto Středočeského kraje je v plném proudu
Britský velvyslanec navštívil Hrabalovo Kersko
344.díl, Středočeské noviny, 30.10.2023

Úřední hodiny pro veřejnost

Po, St:
8:00-17:00
Út, Čt:
8:00-15:00
Pá:
8:00-13:00