Agregátor obsahu

Zpět Kraj přispěje na nový vodovod na Praze-východ

Středočeský kraj přispěje částkou 9,8 milionu korun na posílení zásobování pitnou vodou v oblasti Škvorecka v okrese Praha-východ. Dnes o tom rozhodli krajští zastupitelé. O poskytnutí dotace požádal Svazek obcí Úvalsko. Celkové náklady na realizaci jsou bezmála 100 milionů korun.

Svazek obcí „Úvalsko“ požádal Středočeský kraj o poskytnutí individuální účelové dotace na výstavbu vodovodního přiváděcího řadu DN 300 Jirny – PČS Fibichova, což je dílčí projekt akce Posílení zásobování pitnou vodou oblasti Škvorecka.  Jedná se o změnu technického řešení zásobování obyvatel pitnou vodou napojených na Úvalský vodovod, jelikož současný technický stav potrubí je nevyhovující a v případě vzniku poruchy na stávajícím vodovodním řadu by byla celá oblast bez pitné vody. Délka nově budované sítě přesáhne 6 kilometrů. Zastupitelé dnes s poskytnutím dotace ve výši 9 836 000 Kč souhlasili.

„Potřeba nového vodovodu je pro region prioritou, aby nedocházelo k výpadkům v zásobování obyvatel pitnou vodou. Bez změny technického řešení vodovodního přivaděče by nebylo možné navýšit kapacitu odběrných míst, což je potřebné i vzhledem k tomu, že se počet obyvatel v okrese Praha-východ neustále zvyšuje. Díky modernizaci síť obslouží více odběratelů, a to i ty mimo původní oblast. V případě poruchy na stávajícím řadu je celá lokalita bez pitné vody. S ohledem na důležitost tranzitního řadu do VDJ Rohožník, technický stav potrubí a jeho celkové stáří je potřeba realizovat nový přiváděcí řad,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Kraj na obnovu přivaděče přispěje v souladu s loňským rozhodnutím Rady kraje o spolufinancování „Konkrétních opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody ve Středočeském kraji“ ve výši 10 % z rozpočtu Středočeského kraje, maximálně však do 10 mil. Kč na 1 projekt.  Současně Svazku obcí „Úvalsko“ bude na záměr poskytnuta dotace z programu Ministerstva zemědělství „Podpora opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“ ve výši 68,9 milionu korun.

Naše projekty

Agregátor obsahu

Bezpečný středočeský kraj  

 

Pohodlné čtení čtvrtletníku Středočech  

logo projektu fandimat  

 

Konference  

Agregátor obsahu

Videa z kraje

Krajský geoportál nabídne informace o silnicích
Práce na mostu v Sázavě pokračuje dle plánu
U Neratovic pokračuje oprava silnice
Cestující v kraji mohou využívat deseti měsíční kupóny
Kulturní léto Středočeského kraje je v plném proudu
Britský velvyslanec navštívil Hrabalovo Kersko
344.díl, Středočeské noviny, 30.10.2023

Úřední hodiny pro veřejnost

Po, St:
8:00-17:00
Út, Čt:
8:00-15:00
Pá:
8:00-13:00