Agregátor obsahu

Zpět Na obnovu kulturních památek pro rok 2024 kraj vyčlenil 58 miliónů korun. Od dnešního dne je možné žádat o dotaci

Pro rok 2024 kraj navýšil finanční prostředky v programu na obnovu kulturních památek na 58 milionů korun. Zájemci mohou o finance žádat od dnešního dne do 24. 1. Zároveň je otevřen příjem žádostí o dotace z programu na podporu knihoven.

Oproti loňskému roku se jedná o podstatné navýšení financí,“ vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda: „V naší podpoře kultury a obnovy památek Středočeského kraje rozhodně nepolevujeme, naopak podporu zesilujeme. Pro letošní rok jsme v programu na obnovu kulturních památek navýšili objem finančních prostředků o celých 23 milionů na celkových 58 milionů korun. Ve Středočeském kraji je téměř 4500 nemovitých kulturních památek, které si zaslouží nejen obdiv návštěvníků, ale také zejména kvalitní péči.“ Šanci na získání financí mají zejména projekty cílené na obnovu památek určených ke společenskému využití, což je také jedno z tematických zadání dotačního programu. Jedná se o projekty, kde je deklarováno další využití objektu pro spolkový a společenský život regionu nebo projekty, kdy je objekt dostupný nejširší veřejnosti. Druhé tematické zadání Programu 2024 pro poskytování dotací na obnovu památek je určeno pro projekty související s obnovou hodnot kulturní památky, tzn. stavební a restaurátorské práce, práce na přípravě obnovy či restaurování památky. Dnešním dnem je zahájen rovněž příjem žádostí o finance z Programu na podporu knihoven, do kterého kraj pro letošní rok vyčlenil částku 2 miliony korun. Tematické zadání Základní knihovny – vybavenost se zaměřuje na zlepšení technického vybavení knihoven, jak pro práci s veřejností, tak i na databázové knihovnické systémy umožňující vyhledávání veřejností v knihovním katalogu vzdáleným přístupem. Finance mohou být použity rovněž na vybavení knihovny mobiliářem či výpočetní nebo audiovizuální technikou.

Příjem žádostí do obou programů je možné podávat v termínu od 3. 1. 2024 do 24. 1. 2024.

Program 2024 pro poskytování dotací na obnovu památek ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek

Program 2024 pro poskytování dotací na podporu základních knihoven ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek

Naše projekty

Agregátor obsahu

 

Bezpečný středočeský kraj  

 

Pohodlné čtení čtvrtletníku Středočech  

logo projektu fandimat  

 

Agregátor obsahu

Videa z kraje

Krajský geoportál nabídne informace o silnicích
Práce na mostu v Sázavě pokračuje dle plánu
U Neratovic pokračuje oprava silnice
Cestující v kraji mohou využívat deseti měsíční kupóny
Kulturní léto Středočeského kraje je v plném proudu
Britský velvyslanec navštívil Hrabalovo Kersko
344.díl, Středočeské noviny, 30.10.2023

Úřední hodiny pro veřejnost

Po, St:
8:00-17:00
Út, Čt:
8:00-15:00
Pá:
8:00-13:00