Agregátor obsahu

Zpět Školy připravily projekty na modernizaci dílen a odborných učeben

Projektové záměry dvou krajských středních škol dnes projednali a schválili radní. Jsou zaměřené na zkvalitnění podmínek pro výuku v rámci odborných předmětů. Celková částka na realizaci je zhruba 50 milionů korun. Školy chtějí na financování využít především prostředky z IROP.

Investice do odborného školství dlouhodobě podporujeme, protože bez kvalitního vybavení není možné dobře připravit žáky na jejich budoucí profesní dráhu. Modernizace dílen určených pro výuku, možnost využívání digitálních technologií, to všechno je nezbytné pro náš dlouhodobý záměr zatraktivnit studium na odborných školách, a i díky dobrému vybavení přilákat nové žáky,“ vysvětlil radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Cílem projektu „Zkvalitnění výuky odborných předmětů prostřednictvím moderně vybavených učeben na SOŠ a SOU stavební Kolín“ je vybudování a vybavení odborných učeben s cílem podpory odborného vzdělávání žáků oboru Stavebnictví a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, využívání digitálních technologií ve výuce a vznik odborné učebny v oblasti chladírenské a klimatizační techniky. Celkové předpokládané náklady jsou 11,28 mil. Kč, dotace Integrovaného regionálního operačního programu by měla činit 10,15 mil. Kč a 1,13 mil. Kč spolufinancování z rozpočtu Středočeského kraje. Kraj škole poskytne v případě realizace i předfinancování ve výši předpokládané dotace. Ta by měla být vyplacena zpětně.

Cílem projektu „Vybudování a vybavení odborných učeben a dílen odborného výcviku SOŠ a SOU dopravní Čáslav“ je dílčí rekonstrukce haly školních dílen a vybavení dílenských prostorů určených pro výuku žáků z oboru Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář, Karosář, Autotronik, Požární ochrana, vše v souladu se současnými požadavky trhu práce na proces výuky jednotlivých oborů. Celkové předpokládané náklady jsou 38,48 mil. Kč, dotace Integrovaného regionálního operačního programu by měla činit 34,63 mil. Kč a 3,85 mil. Kč spolufinancování z rozpočtu Středočeského kraje. Kraj škole poskytne v případě realizace i předfinancování ve výši předpokládané dotace, která bude vyplacena zpětně.


© foto SOŠ a SOU stavební Kolín

Naše projekty

Agregátor obsahu

Bezpečný středočeský kraj  

 

Pohodlné čtení čtvrtletníku Středočech  

logo projektu fandimat  

 

Agregátor obsahu

Videa z kraje

Krajský geoportál nabídne informace o silnicích
Práce na mostu v Sázavě pokračuje dle plánu
U Neratovic pokračuje oprava silnice
Cestující v kraji mohou využívat deseti měsíční kupóny
Kulturní léto Středočeského kraje je v plném proudu
Britský velvyslanec navštívil Hrabalovo Kersko
344.díl, Středočeské noviny, 30.10.2023

Úřední hodiny pro veřejnost

Po, St:
8:00-17:00
Út, Čt:
8:00-15:00
Pá:
8:00-13:00