Přehled volných míst pro 2. kolo přijímacího řízení na střední školy naleznou uchazeči od 21. 5. 2024 na tomto odkazu.
 

Agregátor obsahu

Zpět Středočeský kraj vyčlenil milion korun na podporu aktivit zaměřených na třídění odpadu

Středočeský kraj chce v letošním roce zintenzivnit aktivity zaměřené na třídění odpadu, a to opět prostřednictvím spolupráce se společností EKO-KOM. Ta zajistí soutěž pro obce, vzdělávací semináře a podpoří intenzifikaci regionálního systému nakládání s komunálními a ostatními odpady. Kraj na spolupráci vyčlení částku 1 milion korun, příspěvek společnosti EKO-KOM je 1,2 mil. Kč.

„V rámci projektu zaměřeného na intenzifikaci odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů chceme věnovat pozornost zlepšení informovanosti ohledně nového zákona o odpadech a jeho dopadů na obce. Dále se budeme snažit o zvýšení účinnosti a výtěžnosti odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky, jako jsou papír, plast, sklo barevné a bílé, nápojové kartony a kovy s rozšířením sběru o biologicky rozložitelné odpady,“ představila plány pro letošní rok radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

I v letošním roce pokračuje krajská soutěž „My třídíme nejlépe“ pro obce Středočeského kraje, které jsou zapojeny do systému EKO-KOM, a to již svým 20. ročníkem. Krajská soutěž se zaměřuje na zvýšení motivace v oblasti odděleného sběru využitelných odpadů. Připravuje se také vzdělávací seminář pro obce s rozšířenou působností se zaměřením na správné nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu. Projekt počítá i s technickou podporou pro zvýšení množství vytříděných odpadů a obalů jednotlivých obcí a jejich obyvatel. „Kromě toho chceme podporovat důvěru veřejnosti v systémy třídění, a to například prostřednictvím venkovních akcí, výstavami o třídění odpadů, akcemi pro základní a mateřské školy a podobně,“ dodala radní Skopalíková.

Rada se dnes současně seznámila s výsledky soutěže „My třídíme nejlépe“ za rok 2023 a schválila poskytnutí finančních odměn pro ty nejúspěšnější obce v jednotlivých kategoriích podle počtu obyvatel. Odměnu ve výši 60 000 Kč získávají obce Bukovany, Teplýšovice, Tuchoměřice a město Chýně. Odměnu ve výši 40 000 Kč obdrží obce Okřínek, Klučenice, Bradlec a Kamenice. Částku 20 000 korun za třetí místo obdrží obce Medonosy, Sýkořice, Světice a město Týnec nad Sázavou.

Naše projekty

Agregátor obsahu

Bezpečný středočeský kraj  

 

Pohodlné čtení čtvrtletníku Středočech  

logo projektu fandimat  

 

Agregátor obsahu

Videa z kraje

Krajský geoportál nabídne informace o silnicích
Práce na mostu v Sázavě pokračuje dle plánu
U Neratovic pokračuje oprava silnice
Cestující v kraji mohou využívat deseti měsíční kupóny
Kulturní léto Středočeského kraje je v plném proudu
Britský velvyslanec navštívil Hrabalovo Kersko
344.díl, Středočeské noviny, 30.10.2023

Úřední hodiny pro veřejnost

Po, St:
8:00-17:00
Út, Čt:
8:00-15:00
Pá:
8:00-13:00