Agregátor obsahu

Zpět Zástupci kraje navštívili domov pro seniory Senlife v Mělníku

Mělník (16. 8. 2023) Během návštěvy delegace Středočeského kraje proběhlo jednání zástupců vedení společnosti Senlife ČR s.r.o. s hejtmankou Petrou Peckovou a radním pro oblast sociálních věcí Martinem Hrabánkem. Zástupcům kraje byl představen koncept provozu domovů seniorů pod značkou Senlife i plánovaný PPP model spolupráce v oblasti poskytování pobytových sociálních služeb ve Středočeském kraji. V programu setkání nechyběla prohlídka celého areálu kláštera a neformální debata s klienty.


Zakladatelé projektu Senlife, Lukáš Drásta a Tomáš Eckschlager, se v počátcích svého podnikání v roce 2020 rozhodli pro budování inovativních domovů seniorů v historických budovách a kulturních památkách. Propojením obou sfér vzniká zajímavý model sociální inovace se společenským přesahem. Tento přístup je nejen udržitelný, ale zejména přináší i společenský prospěch dané lokalitě. „Historické objekty jsou adaptovány na nejvyšší standard typický pro moderní novostavby tak, aby se zachoval původní duch místa (genius loci). V takovém domově se klient daleko lépe adaptuje, chodby klášterů a zámků plné dobového nábytku, knih a roztomilých drobností rozhodně nepřipomínají sterilní ústavní zařízení či uniformní novostavby“, říká Lukáš Drásta, zakladatel projektu Senlife a jeho generální ředitel.


Financování systému sociálních služeb je v současnosti závislé na výši státní dotace přidělované kraji a již dnes nepokrývá veškeré požadavky, tedy ani potřeby v regionu. Možnosti financování systému sociálních služeb z rozpočtu Středočeského kraje nad rámec státní dotace jsou značně omezené. „Vzhledem k přibývajícímu počtu obyvatel nad 65 let je zřejmé, že kapacitu sociálních služeb v kraji bude nutné postupně optimalizovat. Zároveň je jasné, že objem disponibilních prostředků bude pro financování sociálních služeb dlouhodobě nedostatečný, a to se týká i navyšování kapacit jednotlivých druhů sociálních služeb, včetně těch pobytových.“ Uvedl radní Martin Hrabánek. Je proto třeba hledat jiné možnosti, jak postupně docílit dostatečné kapacity a připravit se na situaci, kterou demografický vývoj přinese. Paní Hejtmanka Pecková zmínila, že Středočeský kraj, jakožto zřizovatel několika domovů seniorů umístěných v historických budovách, zvažuje i variantu opuštění těchto objektů, které není schopen s ohledem na technický stav, požadavky památkového ústavu a finanční náročnost revitalizovat.


Vítáme aktivitu společnosti Senlife, která přichází se zajímavým modelem spolupráce. S ohledem na jejich zkušenosti s rekonstrukcemi historických objektů a spojení se silnými investory se jeví možnost zachování pobytových sociálních služeb v těchto objektech daleko více reálněji“, komentuje situaci paní hejtmanka.  „Jsme schopni nabídnout i jiné objekty vhodné k provozu sociálních služeb, a to v místech, kde by municipality podobná zařízení uvítaly.“ 


Zástupci kraje kladně hodnotili koncepci provozu sociálních služeb pod značkou Senlife, která zahrnuje inovativní technické vybavení, digitalizaci procesů, snahu o maximalizaci přímé péče o klienty a nadstandardní péči o zaměstnance.


Zdroj: TZ Senlife
 

Naše projekty

Agregátor obsahu

Bezpečný středočeský kraj  

 

Pohodlné čtení čtvrtletníku Středočech  

logo projektu fandimat  

 

Konference  

Agregátor obsahu

Videa z kraje

Krajský geoportál nabídne informace o silnicích
Práce na mostu v Sázavě pokračuje dle plánu
U Neratovic pokračuje oprava silnice
Cestující v kraji mohou využívat deseti měsíční kupóny
Kulturní léto Středočeského kraje je v plném proudu
Britský velvyslanec navštívil Hrabalovo Kersko
344.díl, Středočeské noviny, 30.10.2023

Úřední hodiny pro veřejnost

Po, St:
8:00-17:00
Út, Čt:
8:00-15:00
Pá:
8:00-13:00