Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 013-24/2023/ZK ze dne 24.4.2023 změnu č. 2 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2023.

Zásobník investic (hrazeno z vlastních zdrojů SK)

V Zásobníku investic jsou evidovány připravované a realizované akce, které splňují níže uvedené podmínky:

 • akce jsou hrazeny pouze z finančních prostředků Krajského úřadu Středočeského kraje
 • pouze investiční akce (nikoliv neinvestiční)

Zásobník akcí je členěn podle věcně příslušných odborů/oddělení:

 • Kancelář hejtmanky
 • Majetek a hospodářská správa
 • Informatika
 • Doprava
 • Školství
 • Kultura a památková péče
 • Zdravotnictví
 • Regionální rozvoj
 • Životní prostředí a zemědělství
 • Odbor řízení dotačních projektů
 • Sociálních věcí
 • Odbor bezpečnostní ředitel
 • Odbor veřejné mobility
 • Oddělení digitalizace

Zásobník investic Středočeského kraje

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 015-22/2023/ZK ze dne 27.3.2023 změnu č. 1 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2023.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 020-20/2022/ZK ze dne 28.11.2022 změnu č. 5 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2022.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 015-18/2022/ZK ze dne 12.9.2022 změnu č. 4 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2022.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 018-17/2022/ZK ze dne 27.6.2022 změnu č. 3 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2022.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 změnu č. 2 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2022.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 změnu č. 1 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2022.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 změnu č. 5 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2021.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 02-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 změnu č. 4 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2021.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 015-08/2021/ZK ze dne 28.6.2021 změnu č. 3 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2021.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 027-06/2021/ZK ze dne 26.4.2021 změnu č. 2 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2021.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 změnu č. 1 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2021.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 změnu č. 4 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2020.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 změnu č. 3 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2020.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 změnu č. 2 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2020.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 změnu č. 1 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2020.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 změnu č. 5 Plánu (Zásobníku) investic Středočeského kraje na rok 2019.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 změnu č. 4 Plánu (Zásobníku) investic Středočeského kraje na rok 2019.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 změnu č. 3 Plánu (Zásobníku) investic Středočeského kraje na rok 2019.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 změnu č. 2 Plánu (Zásobníku) investic Středočeského kraje na rok 2019.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 změnu č. 1 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2019.

Plán investic Středočeského kraje na rok 2018 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 008-11/2017/ZK dne 5. 12. 2017 (jako součást schváleného Rozpočtu Středočeského kraje na rok 2018).

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 015-12/2018/ZK ze dne 29. 1. 2018 změnu č. 1 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2018.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 změnu č. 2 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2018.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 změnu č. 3 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2018.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 změnu č. 4 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2018.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 128-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 změnu č. 5 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2018.

Plán investic Středočeského kraje na rok 2017 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 9-14/2016/ZK dne 19. 12. 2016 (jako součást schváleného Rozpočtu Středočeského kraje na rok 2017).

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 028-11/2017/ZK ze dne 5. 12. 2017 změnu č. 5 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2017.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 009-10/2017/ZK ze dne 24. 10. 2017 změnu č. 4 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2017.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 038-07/2017/ZK ze dne 27. 6. 2017 změnu č. 3 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2017.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 028-06/2017/ZK ze dne 25. 4. 2017 změnu č. 2 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2017.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 022-04/2017/ZK ze dne 7. 3. 2017 změnu č. 1 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2017.

Plán investic Středočeského kraje na rok 2016 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 6-20/2015/ZK dne 7. 12. 2015 (jako součást schváleného Rozpočtu Středočeského kraje na rok 2016).

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 012-22/2016/ZK ze dne 25. 4. 2016 změnu č. 1 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2016.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 014-23/2016/ZK ze dne 28. 6. 2016 změnu č. 2 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2016.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 012-24/2016/ZK ze dne 19. 9. 2016 změnu č. 3 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2016.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 032-02/2016/ZK ze dne 19. 12. 2016 změnu č. 4 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2016.

Plán investic Středočeského kraje na rok 2015 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 9-14/2014/ZK dne 8. 12. 2014 (jako součást schváleného Rozpočtu Středočeského kraje na rok 2015).

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 82-15/2015/ZK ze dne 23. 2. 2015 změnu č. 1 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2015.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 007-16/2015/ZK ze dne 27. 4. 2015 změnu č. 2 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2015.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 008-17/2015/ZK ze dne 22. 6. 2015 změnu č. 3 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2015.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 013-18/2015/ZK ze dne 27. 7. 2015 změnu č. 4 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2015.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 007-19/2015/ZK ze dne 22. 9. 2015 změnu č. 5 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2015.

Plán investic Středočeského kraje na rok 2014 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-9/2013/ZK dne 9. 12. 2013 (jako součást schváleného Rozpočtu Středočeského kraje na rok 2014).

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 10-10/2014/ZK ze dne 24. 2. 2014 změnu č. 1 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2014.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 13-11/2014/ZK ze dne 28. 4. 2014 změnu č. 2 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2014.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 9-12/2014/ZK ze dne 23. 6. 2014 a 27. 6. 2014 změnu č. 3 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2014.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 9-13/2014/ZK ze dne 15. 9. 2014 změnu č. 4 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2014.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 10-14/2014/ZK ze dne 8. 12. 2014 změnu č. 5 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2014.

Plán investic Středočeského kraje na rok 2013 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-3/2013/ZK dne 11. 3. 2013.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 6-5/2013/ZK ze dne 24. 6. 2013 změnu č. 1 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2013.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 3-9/2013/ZK ze dne 9. 12. 2013 změnu č. 2 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2013.

Zásobník investic Středočeského kraje

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 015-22/2023/ZK ze dne 27.3.2023 změnu č. 1 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2023.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 020-20/2022/ZK ze dne 28.11.2022 změnu č. 5 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2022.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 015-18/2022/ZK ze dne 12.9.2022 změnu č. 4 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2022.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 018-17/2022/ZK ze dne 27.6.2022 změnu č. 3 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2022.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 011-15/2022/ZK ze dne 25.4.2022 změnu č. 2 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2022.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 014-13/2022/ZK ze dne 28.2.2022 změnu č. 1 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2022.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 031-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 změnu č. 5 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2021.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 02-09/2021/ZK ze dne 13.9.2021 změnu č. 4 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2021.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 015-08/2021/ZK ze dne 28.6.2021 změnu č. 3 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2021.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 027-06/2021/ZK ze dne 26.4.2021 změnu č. 2 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2021.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 048-04/2021/ZK ze dne 22.2.2021 změnu č. 1 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2021.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 021-02/2020/ZK ze dne 14.12.2020 změnu č. 4 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2020.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 130-26/2020/ZK ze dne 3.8.2020 změnu č. 3 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2020.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 115-24/2020/ZK ze dne 1.6.2020 změnu č. 2 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2020.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 071-22/2020/ZK ze dne 27.1.2020 změnu č. 1 Zásobníku investic Středočeského kraje na rok 2020.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 139-21/2019/ZK ze dne 25.11.2019 změnu č. 5 Plánu (Zásobníku) investic Středočeského kraje na rok 2019.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 088-20/2019/ZK ze dne 26.8.2019 změnu č. 4 Plánu (Zásobníku) investic Středočeského kraje na rok 2019.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 095-19/2019/ZK ze dne 24.6.2019 změnu č. 3 Plánu (Zásobníku) investic Středočeského kraje na rok 2019.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 108-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019 změnu č. 2 Plánu (Zásobníku) investic Středočeského kraje na rok 2019.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 101-17/2019/ZK ze dne 18.2.2019 změnu č. 1 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2019.

Plán investic Středočeského kraje na rok 2018 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 008-11/2017/ZK dne 5. 12. 2017 (jako součást schváleného Rozpočtu Středočeského kraje na rok 2018).

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 015-12/2018/ZK ze dne 29. 1. 2018 změnu č. 1 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2018.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 033-13/2018/ZK ze dne 26.4.2018 změnu č. 2 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2018.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 035-14/2018/ZK ze dne 25.6.2018 změnu č. 3 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2018.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 041-15/2018/ZK ze dne 27.8.2018 změnu č. 4 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2018.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 128-16/2018/ZK ze dne 26.11.2018 změnu č. 5 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2018.

Plán investic Středočeského kraje na rok 2017 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 9-14/2016/ZK dne 19. 12. 2016 (jako součást schváleného Rozpočtu Středočeského kraje na rok 2017).

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 028-11/2017/ZK ze dne 5. 12. 2017 změnu č. 5 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2017.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 009-10/2017/ZK ze dne 24. 10. 2017 změnu č. 4 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2017.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 038-07/2017/ZK ze dne 27. 6. 2017 změnu č. 3 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2017.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 028-06/2017/ZK ze dne 25. 4. 2017 změnu č. 2 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2017.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 022-04/2017/ZK ze dne 7. 3. 2017 změnu č. 1 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2017.

Plán investic Středočeského kraje na rok 2016 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 6-20/2015/ZK dne 7. 12. 2015 (jako součást schváleného Rozpočtu Středočeského kraje na rok 2016).

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 012-22/2016/ZK ze dne 25. 4. 2016 změnu č. 1 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2016.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 014-23/2016/ZK ze dne 28. 6. 2016 změnu č. 2 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2016.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 012-24/2016/ZK ze dne 19. 9. 2016 změnu č. 3 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2016.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 032-02/2016/ZK ze dne 19. 12. 2016 změnu č. 4 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2016.

Plán investic Středočeského kraje na rok 2015 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 9-14/2014/ZK dne 8. 12. 2014 (jako součást schváleného Rozpočtu Středočeského kraje na rok 2015).

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 82-15/2015/ZK ze dne 23. 2. 2015 změnu č. 1 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2015.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 007-16/2015/ZK ze dne 27. 4. 2015 změnu č. 2 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2015.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 008-17/2015/ZK ze dne 22. 6. 2015 změnu č. 3 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2015.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 013-18/2015/ZK ze dne 27. 7. 2015 změnu č. 4 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2015.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 007-19/2015/ZK ze dne 22. 9. 2015 změnu č. 5 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2015.

Plán investic Středočeského kraje na rok 2014 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-9/2013/ZK dne 9. 12. 2013 (jako součást schváleného Rozpočtu Středočeského kraje na rok 2014).

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 10-10/2014/ZK ze dne 24. 2. 2014 změnu č. 1 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2014.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 13-11/2014/ZK ze dne 28. 4. 2014 změnu č. 2 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2014.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 9-12/2014/ZK ze dne 23. 6. 2014 a 27. 6. 2014 změnu č. 3 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2014.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 9-13/2014/ZK ze dne 15. 9. 2014 změnu č. 4 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2014.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 10-14/2014/ZK ze dne 8. 12. 2014 změnu č. 5 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2014.

Plán investic Středočeského kraje na rok 2013 byl schválen usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-3/2013/ZK dne 11. 3. 2013.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 6-5/2013/ZK ze dne 24. 6. 2013 změnu č. 1 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2013.

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 3-9/2013/ZK ze dne 9. 12. 2013 změnu č. 2 Plánu investic Středočeského kraje na rok 2013.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty