Agregátor obsahu

Zpět Na tratích mezi Prahou a Kolínem dojde k zásadním změnám. Kraj například zavede pásmový jízdní řád

Nasazení moderních jednotek RegioPaner na spěšné vlaky nový i koncept jízdních řádů plánuje od prosince letošního roku zavést Středočeský kraj na obou tratích mezi Prahou a Kolínem. Cílem novinek je nejen zvýšení komfortu přepravy, ale i její zrychlení a zlepšení dostupnosti center Prahy a Kolína ze vzdálenějších měst a obcí Středočeského kraje.

Řada novinek čeká cestující na tratích mezi Prahou a Kolínem. Středočeský kraj tu hodlá na spěšné vlaky nasadit nové jednotky RegioPanter a zavést i pásmový jízdní řád ve špičkách pracovních dnů.  „To se týká úseku Praha – Český Brod – Kolín,“ upřesňuje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy a pokračuje: „ V rámci pásmového jízdního řádu jsou osobní vlaky provozovány pouze ve vnitřním aglomeračním pásmu, v tomto případě mezi Prahou a Poříčany. Pásmové spěšné vlaky jsou naopak provozovány ve vnitřním i vnějším aglomeračním pásmu, přičemž zastávky a stanice vnitřního pásma jsou, až na výjimky, projížděny. V našem případě je to Český Brod. Mezi Poříčany, Kolínem a přesahem do Kutné Hory pak pásmové spěšné vlaky přebírají zastávkovou obsluhu. A právě na tyto spěšné vlaky nasadíme nové a komfortně vybavené RegioPantery.“

Účelem zavádění pásmových spěšných vlaků je nejen zrychlení vlakového spojení Prahy s obcemi a městy ležícími na východ od Poříčan, ale i částečné uvolnění kapacity u dnes přetížených osobních vlaků linky S1 v úseku Praha – Poříčany.  „V některých méně frekventovaných relacích nový koncept přináší nutnost přestupu.  V případě stanic, které jsou dnes obsluhovány klasickými spěšnými vlaky, se pak přidáním několika zastávek jízdní doba mírně prodlouží. Velkým benefitem však bude zkrácení intervalu těchto spěšných vlaků oproti stávajícímu stavu, a to z hodiny na půl hodiny. Zkrácení je možné právě díky zavedení nového konceptu v podobě pásmového provozu, protože tento typ dokáže ušetřit část finančních nákladů,“ vysvětluje Petr Borecký.

Změny nastanou i na trase z Prahy do Kolína přes Nymburk a Lysou nad Labem. V tomto případě chce kraj ve špičkách pracovních dnů, v úseku mezi Prahou a Lysou, zavést čtvrthodinový takt a částečně také pásmový jízdní řád.  „Osobní vlaky budou provozovány ve vnitřním aglomeračním pásmu, tedy v úseku mezi Lysou a Prahou. Opět platí, že spěšné vlaky budou projíždět vnitřní i vnější pásmo, přičemž zastávky a stanice vnitřního pásma projedou. Výjimku bude tentokrát tvořit stanice v Lysé. Ve vnějším pásmu, v úseku z Nymburku do Kolína, se pak spěšné vlaky budou chovat jako osobní Ovšem, vzhledem k poptávce, zůstane i ve vnějším pásmu zachován provoz osobních vlaků jako takových,“ konstatuje Petr Borecký. 

Cílem je opět zrychlení spojení, tentokrát mezi Prahou a obcemi ležícími na východ od Nymburka a uvolnění kapacity. Zrychlení by mělo činit patnáct až třicet minut, kapacita by se měla uvolnit zejména na linkách S2 a S22 (Praha – Lysá nad Labem – Nymburk/Milovice).

„Návrhy těchto změn byly představeny obcím, které mají možnost je ještě připomínkovat. Musím však říci, že ohlasy jsou velmi pozitivní. Zásadní slovo však má Správa železnic. Je nutné si zároveň uvědomit, že máme i velmi omezenou kapacitu na tratích. Tento fakt může výslednou podobu jízdních řádů ještě do určité míry ovlivnit. Samozřejmostí je následné přizpůsobení autobusových spojů tak, aby byly zajištěny návaznosti,“ uzavírá Petr Borecký.


© ilustrační obrázek ČD