Agregátor obsahu

Zpět Kraj pokračuje v realizaci opatření na úsporu energií. Díky pilotnímu provozu monitorovacího systému má detailní přehled o 184 odběrných místech v kraji

Středočeský kraj zavedl systém managementu hospodaření s energií. Jeho cílem je především dosáhnout úspor a zefektivnění fungování úřadu a jeho agend prostřednictvím zavedení energetického a inovačního managementu. V rámci projektu byl rovněž pořízen a instalován monitorovací systém energií.

Středočeský kraj se může pochlubit managementem hospodaření s energií. Cílem celého projektu bylo, a i do budoucna je, dosáhnout energetických úspor při všech činnostech kraje. Přínos projektu spočívá zejména v efektivnějším fungování úřadu a jeho agend prostřednictvím zavedení energetického a inovačního managementu. „Zavedený systém managementu hospodaření s energií spočívá ve schválení Energetické politiky Středočeského kraje a nastavení základních principů řízení, zahrnující obecné zásady, energetické plánování, systém řízení a pravidelné vyhodnocování,“ konstatuje Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Navíc byl pořízen a instalován monitorovací systém energií, který umožňuje rychle, efektivně a přesně vyhodnotit spotřeby energií a paliv u jednotlivých subjektů a na základě tohoto vyhodnocení zavádět postupy a procesy k efektivnímu nakládání s energiemi včetně návrhu na úsporná opatření. „Zavedením monitorovacího systému je možné porovnávat výši úspor energií a paliv před a po realizaci úsporných opatření. Pilotně bylo na systém napojeno celkem 184 odběrných míst na elektřinu a 51 odběrných míst na zemní plyn, a to v objektech patřících kraji,“ vypočítává Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek s tím, že nastavení celého systému bylo ověřeno provedeným interním auditem a jeho soulad s normou ČSN EN ISO 50001:2019 byl potvrzen získáním příslušného certifikátu.

Nejde však o jednorázovou akci. Kraj se opatřením vedoucím k úspoře energií věnuje dlouhodobě. V rámci EPC projektu (Energy Performance Contracting), který představuje velmi efektivní nástroj realizace úsporných opatření, například krajský úřad vyměnil tepelný zdroj k vytápění budovy. Úspory jsou vyčísleny na 1,6 milionů korun ročně.  Nad rámec toho nechal úřad už vyměnit i většinu oken, zateplil půdu, postupně zavádí inteligentní systém řízení vytápění, provedl úpravy na regulaci topné vody i na rozvodech teplé užitkové vody anebo mění starší zářivková světla v kancelářích za úsporná s technologií LED.

Opatření se dotkla i příspěvkových organizací. Například jen v loňském roce radní schválili seznam celkem 105 objektů pro řešení energetických úspor. Ušetřeno by mělo být zhruba padesát milionů korun. V rámci EPC projektů šlo například o úpravy v nemocnicích v Kutné Hoře anebo Mladé Boleslavi. Mimo EPC, pomocí dotací a dalších investic, kraj řeší energetické úspory a nastavení energetického managementu například i v nemocnicích v Benešově či Příbrami. Hotovo by tu mělo být v následujících dvou letech. Součástí většiny řešení je například instalace fotovoltaického systému, zateplení, výměna zdrojů tepla či výměna osvětlení za LED technologie.