Agregátor obsahu

Zpět Králodvorská základka díky přístavbě navýší svou kapacitu a získá nový bezbariérový přístup

Na navýšení kapacit mateřských a základních škol míří další finanční podpora. Přestože kraj není jejich zřizovatelem, vnímá aktuální problematiku a obcí hodlá pomoci se snižováním finanční zátěže spojené s rozvojem škol. Tentokrát se jedná o ZŠ Králův Dvůr – Počaply, která obdrží 10 milionů korun na zajištění bezbariérového přístupu a navýšení kapacity ZŠ přístavbou.

Díky stavebním úpravám budovy ZŠ Králův Dvůr – Počaply budou vytvořeny 4 nové kmenové třídy s kapacitou 30 žáků. „Počet obyvatel v Králově Dvoře roste, a tím i potřeba zajistit dostatečnou kapacitu pro základní školní vzdělávání. Jsem rád, že díky přístavbě na škole přibyde 120 míst,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast financí Michael Kašpar. Současně bude vybudován bezbariérový přístup do školy. Kraj na přestavbu přispěje částkou ve výši 10 milionů korun, celkové náklady vyjdou na 82 milionů korun.

Částka bude rozdělena z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci Tematického zadání Podpora rozvoje a obnova základních a mateřských škol. Program je určen ke spolufinancování projektů primárně podpořených ze státního rozpočtu v oblasti rozvoje a obnovy regionálního školství. „Dlouhodobě neúnosná situace ohledně nedostatečné kapacity základních i mateřských škol ve středočeských obcích nás přiměla podniknout konkrétní kroky. Z krajského rozpočtu si nemůžeme dovolit výstavbu nových budov nebo rozšiřování stávajících objektů, ale chceme alespoň částečně pomoci obcím s financováním. Proto jsme navrhli vytvoření dvou nových oblastí podpory, abychom zvýšili podíl spolufinancování projektů za účelem snížení finančního zatížení obcí a měst,“ doplnil náměstek hejtmanky pro oblast financí Michael Kašpar.