Agregátor obsahu

Zpět Na více než 50 krajských budovách by mohla sloužit fotovoltaika. Díky ní by vznikly milionové roční úspory

Radní na dnešním zasedání schválili seznam doporučených objektů pro instalaci fotovoltaických elektráren (FVE) a navrhovaný způsob přípravy projektů na instalaci FVE ve zvolených objektech. Celkem se jedná o 51 budov, které jsou ve správě krajských příspěvkových organizací.

Středočeský kraj si nechal zpracovat analýzu možnosti instalace fotovoltaických elektráren ve vytipovaných 69 objektech příspěvkových organizací Středočeského kraje z oblasti školství a kultury. „ Na základě analýzy bylo vyhodnoceno, že z celkového počtu je 51 objektů vhodných pro pokračování přípravy projektu. Jedná se především o střední školy a gymnázia, ale také muzejní budovy,“ upřesnil náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar. Sledován byl především technický stav střech, přičemž objekty ještě musí posoudit statikové.

Jsem rád, že analýza ukázala, kde se investice do vlastního zdroje opravdu vyplatí. Díky instalaci fotovoltaických elektráren na doporučených budovách by vznikly roční úspory za nákup energií přesahující 8 milionů korun,“ upřesnil náměstek Kašpar. Odhadované náklady realizace projektu činí 65,7 milionů korun s návratností zhruba 8 let.