Agregátor obsahu

Zpět Více než 74 milionů korun pomůže dobrovolným hasičům v jejich činnosti

Zastupitelé dnes schválili rozdělení dotací ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Bylo vyhověno žádostem 303 obcí a veřejně prospěšných organizací, které kraj podpoří částkou přesahující 74,3 milionu korun. Jedná se o historicky nejvyšší částku.

„Dobrovolným hasičům chceme pomoci s nákupem nového vybavení, jako je zásahová výzbroj a výstroj nebo s většími investicemi. Jedná se třeba o koupě cisternových stříkaček, dopravních automobilů nebo výstavbu hasičských zbrojnic. Dobrovolní hasiči plní nedocenitelnou roli, a proto je důležité, aby měli kvalitní výstroj a moderní zázemí,“ vysvětlila hejtmanka Petra Pecková. Zastupitelstvo letos v dubnu schválilo navýšení původního rozpočtu Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS o 33 milionů korun na 75 milionů korun. „Bezpečnost v kraji je pro občany zásadní a pro nás jednoznačně prioritou, proto v letošním roce plánujeme do podpory bezpečnostních složek uvolnit historicky nejvyšší částku,“ dodává hejtmanka Pecková. O peníze mohly žádat obce, které zřizují jednotky dobrovolných hasičů nebo spolky a organizace s celokrajskou působností zajišťující oblast požární ochrany. Nejvyšší dotace míří na výstavbu či opravu hasičských zbrojnic v obcích Husinec (3 000 000 Kč), Sokoleč (3 000 000 Kč), Kostelec nad Černými Lesy (3 000 000 Kč), Louňovice pod Blaníkem (2 366 896 Kč), Petrovice (3 000 000 Kč) a Hostomice (3 000 000 Kč). V případě většiny žádostí se však jedná o řádově menší finanční částky k zajištění akceschopnosti jednotek, díky kterým bude nakoupeno technické vybavení a výzbroj jednotek, požární přívěsy či dopravní automobily. 

Dotace jsou rozdělovány v rámci pěti tematických zadání: Podpora akceschopnosti jednotek SDH obcí, Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení, Podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic, Pořízení nové CAS (cisternové automobilové stříkačky) a Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Žádosti byly podávány během ledna a o poskytnutí finanční podpory se přihlásilo celkem 321 žadatelů, 303 z nich splnilo veškeré podmínky.


© foto hasiči Kostelec nad Černými Lesy