Agregátor obsahu

Zpět Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2024, reflektuje předpokládaný mírní hospodářský růst i případné neočekávané výdaje

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém dnešním zasedání schválilo rozpočet Středočeského kraje pro rok 2024, který počítá s příjmy přesahující 47,8 miliard Kč a výdaji stanovenými na více než 49,5 miliard Kč. Rozdíl mezi výdaji a příjmy je pokryt financováním, a to zapojením bankovních úvěrů a zůstatku hospodaření z minulého roku a snížen ve financování o splátky přijatých bankovních úvěrů. Sestavený rozpočet reflektuje předpokládaný mírný hospodářský růst. Daňové příjmy kraje návrh rozpočtu pro příští rok předpokládá vyšší o zhruba 10,9 % oproti upravenému rozpočtu 2023.

Návrh rozpočtu celkových příjmů (bez financování) na rok 2024 je proti schválenému rozpočtu roku 2023 vyšší o 5,8 miliardy Kč, což představuje zvýšení o téměř 14 %. „Nárůst je způsoben především zvýšením daňových příjmů s ohledem na ekonomickou situaci. Současně jsou na základě stanoviska Ministerstva financí ČR do schváleného rozpočtu nově zapojeny přijaté dotace ze státního rozpočtu na financování sociální oblasti a drážní dopravy. Tyto dotace byly dosud zapojovány do rozpočtu až v průběhu roku,“ vysvětluje náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar s tím, že výdaje kraje (bez financování) jsou oproti schválenému rozpočtu roku 2023 vyšší o zhruba 4,5 miliardy Kč.

V rámci rozpočtu se počítá s vytvořením specifických rezerv pro krytí výdajů, které pravděpodobně nastanou, avšak jejich přesná výše není dopředu známa. „Jedná se o zajištění finančního krytí modernizace nemocnic založených Středočeským krajem, dodatečných výdajů na dopravní obslužnost v kraji a očekávaného nárůstu mezd řidičů veřejné dopravy. Tyto prostředky budou zajištěny z vlastních zdrojů,“ upřesňuje náměstek Kašpar.

Předkládaný návrh rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2024 je sestaven ve výši příjmů 47 802 229 800 Kč a ve výši výdajů 49 503 478 800 Kč. Rozdíl mezi výdaji a příjmy je pokryt financováním, a to zapojením bankovních úvěrů ve výši 1 958 275 000 Kč, zapojením zůstatku hospodaření z minulého roku ve výši 29 562 000 Kč a ve financování snížen o splátky přijatých úvěrů kraje ve výši 286 588 000 Kč. Po zapojení financování je příjmová a výdajová část ve výši 49 790 066 800 Kč.

V souladu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, hospodaří Středočeský kraj v zájmu zdravých a udržitelných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Návrh rozpočtu na rok 2024 je sestaven tak, že výše tohoto ukazatele činí 10 %, což je o 3 % méně, než v rámci rozpočtu na rok 2023.

„V příštím roce navýšíme finanční prostředky na vlastní investice a objem alokovaných prostředků do středočeských fondů bude rovněž navýšen zhruba o 10 %. Také mě velmi těší, že částka, kterou jsme v rozpočtu vyhradili na opravy škod po zimě na krajských silnicích, bude za poslední roky rekordní. Vyčleněna je miliarda korun,“ uzavírá náměstek Kašpar.