Agregátor obsahu

Zpět Čáslavská škola chystá modernizaci odborných učeben za 25,5 milionu korun

Čáslavská VOŠ, SPŠ a Obchodní akademie chystá modernizaci odborných učeben a kabinetů za zhruba 25,5 milionu korun. Radní dnes projektový záměr schválili včetně způsobu financování. Kraj by měl uhradit 2,5 mil. korun, zbývající část by pokryla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Projektový záměr je zaměřen na zkvalitnění podmínek pro výuku v rámci odborných předmětů. Obsahuje například kompletní vybudování přírodovědné učebny, kompletní rekonstrukci laboratoře technologie a měření, rekonstrukci dílen a příslušné vzduchotechniky nebo obnovu vybavení laboratoří, dílen a kmenových učeben. Jde zkrátka o komplexní modernizaci prostor a vybavení, protože to stávající už neodpovídá současným potřebám pro zajištění kvalitní výuky,“ vysvětlil radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Součástí projektového záměru je úprava elektro rozvodů, rozvodů vody, vzduchu a plynu a další stavební úpravy, které jsou nezbytné pro instalaci nového vybavení, jako jsou laboratorní stoly a instalace IT techniky.

Celkové náklady na projekt jsou vyčísleny na 25,5 mil. korun. Rada schválila, že v případě realizace je kraj připraven poskytnout 2,5 mil. korun na spolufinancování a 23 milionů korun na předfinancování projektu.


© foto VOŠ, SPŠ a Obchodní akademie Čáslav