Agregátor obsahu

Zpět Dalších 7 milionů míří do škol a školských zařízení. Kladenská SOŠ a SOU vybuduje tréninkovou hasičskou věž

Do školství putují další finanční prostředky. Téměř 7 milionů korun na investice do vybavení a opravy bude rozděleno mezi třináct krajských škol a školských zařízení. Radní s předloženými žádostmi a návrhy souhlasili. 

Školy a školská zařízení žádají o peníze na potřebné investice, které pomohou zkvalitnit výuku nebo zlepšit prostředí v budově.  Tentokrát jsou mezi žadateli nejen střední školy, gymnázia a učiliště, ale také dětský domov a základní umělecká škola. Mám radost, že se daří investovat do krajského majetku, a tím se zlepšuje jeho stav,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha. 

Například Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Benešově pořídí nákladní výtah do kuchyně (900 000 Kč) a také nový automobil na provoz autoškoly (700 000 Kč).  Současně z fondu investic na financování údržby a oprav majetku využijí více než 1 milion korun na vybavení kuchyně a nové inovativní výukové pomůcky.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská použije prostředky (700 000 Kč) na dofinancování stavby tréninkové hasičské věže, jelikož škola nabízí i čtyřletý maturitní obor Požární ochrana. Vlašimská Střední průmyslová škola hodlá investovat částku ve výši 1 000 000 Kč na nákup dvou obráběcích strojů. Stávající obráběcí stroje, kterými průmyslovka disponuje, začínají být nedostačující a zastaralé. Nákupem nových strojů by organizace modernizovala zastaralý strojírenský park a podpořila výuku tříletých a čtyřletých strojírenských oborů. Střední pedagogická škola a Střední odborná škola služeb v Mladá Boleslavi zakoupí novou pec (118 000 Kč), která nahradí neopravitelné a neekologické trouby a využijí ji žáci oboru Pekař. Příbramské Odborné učiliště chce investovat do rekonstrukce školní kuchyně (306 000 Kč). Stávající stav cvičné kuchyně pro žáky je již nedostačující a nevyhovuje bezpečnostním a hygienickým standardům. Kuchyně se využívá nejen pro výuku žáků, ale také na každodenní vydávání obědů.