Agregátor obsahu

Zpět Kouřimská ZUŠ by měla od nového školního roku přejít z kraje na město

Zřizovatelské kompetence ZUŠ Kouřim by měly přejít od 1. září 2024 ze Středočeského kraje na město. Návrh dnes podpořili radní, konečné slovo bude mít krajské zastupitelstvo. Pod správou Kraje je aktuálně 11 základních uměleckých škol, včetně kouřimské.

S převodem základních uměleckých škol z kraje na města jsme začali v roce 2022, a to na základě zájmu některých obcí. Aktuálně je v kraji 68 ZUŠ, u většiny je zřizovatelem právě město a část je soukromých. Převody ZUŠ na města se osvědčily a školy pokračují ve své činnosti ke spokojenosti všech. Věřím, že to bude i případ ZUŠ Kouřim,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Základní umělecké školy jsou financovány na základě normativů MŠMT podle počtu žáků a ze školného. Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz školy, pokud výše uvedené zdroje nestačí. Středočeský kraj základním uměleckým školám i po převodu poskytuje v případě potřeby metodickou podporu v oblasti organizační a správní a také v oblasti soutěží.


© foto ZUŠ Kuřim