Agregátor obsahu

Zpět Kraj podporuje soutěže pro děti a mládež, na rok 2024 je vyhrazeno 1,8 mil. korun

Finanční podporu soutěží pro děti a mládež dnes schválili radní. Středočeský kraj má na školní soutěže vyhrazeno v letošním rozpočtu 1,8 mil. korun. Z této částky už bylo rozděleno bezmála 900 000 korun na pořádání okresních a krajských kol. Dnes rada vyhověla dalším žádostem o příspěvek za celkem 85 000 korun.

O peníze požádaly tři krajské školy a jedno středisko ekologické výchovy. Konkrétně jde o soutěž odborných dovedností oboru Klempíř, kterou uspořádá Střední škola služeb a řemesel Stochov, soutěž Dřevorubec junior 2024, jejímž pořadatelem je Střední lesnická škola a SOU Křivoklát, a k tomu dvě okresní kola vědomostní olympiády – dějepisné a zeměpisné, která bude pořádat Gymnázium Kolín. Čtvrtým žadatelem je naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, které bude pořadatelem krajského kola 52. ročníku přírodovědné soutěže Zlatý list.

Nad podporou jednotlivých akcí jsme neváhali, jde o soutěže s dlouhou tradicí, které žáky motivují k dalšímu rozvoji. Současně jde o příležitost k setkávání, k možnosti získat nové znalosti a dovednosti. Pro školy je to i součást propagace, protože na soutěže se často sjíždějí žáci z jiných krajů, na akci Dřevorubec junior dokonce i ze zahraničí,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Radní dnes podpořili také 21. ročník soutěže Plavecko-běžecký pohár Středočeského kraje. Celkem 380 000 Kč bude rozděleno mezi 10 organizátorů oblastních kol a krajského finále.


© ilustrační foto  Střední škola služeb a řemesel Stochov