Agregátor obsahu

Zpět Na nové zemědělské stroje a stroje do školních dílen půjde přes 5 milionů korun

Rada kraje podpořila další projekty v oblasti školství. Dohromady jde o více než 5 milionů korun na předfinancování a kofinancování projektů národního dotačního programu ministerstva zemědělství „Centra odborné přípravy“. Projekty připravily tři školy – VOŠ a SZeŠ Benešov, SOU Hubálov a Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola.

„Školy postupně obnovují své vybavení, aby žáci byli připraveni obstát na trhu práce. Chceme, aby už během studia na střední škole pracovali s moderní technikou. Pomůže to jednak jejich budoucímu uplatnění, ale výrazně to mění i jejich vztah k oboru, který studují, protože práce na moderních strojích je zkrátka víc baví. I proto jsme projekty, které do velké míry zafinancuje ministerstvo zemědělství, rádi podpořili,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov chce v rámci projektu „Materiální podpora praktické výuky žáků ŠVP Agropodnikání“ zakoupit secí stroj pro přímé setí za 1,85 mil. Kč. Práce s moderním zemědělským strojem, který odpovídá nejnovějším trendům, umožní žákům zvýšení jejich odborných kompetencí a konkurenceschopnosti na trhu práce.

SOU Hubálov chce za 1,85 mil. Kč pořídit čtyři univerzální hrotové soustruhy a univerzální frézku pro odborný výcvik strojního obrábění kovů. Tím bude dokončena náhrada zastaralého vybavení ze 60. let minulého století, které je nepřesné a často vyžaduje nákladné a již nerentabilní opravy. Obráběcí stroje slouží pro odborný výcvik strojního obrábění kovů u vzdělávacích oborů Opravář zemědělských strojů a Opravářské práce. Učí se na nich rovněž žáci oboru Mechanik opravář motorových vozidel a jsou k dispozici i pro obor Strojní mechanik.

Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola zakoupí díky projektu pro obor Zahradnictví nástavce pro pásový nakladač (shrnovací radlici na zeminu s naklápěním, poháněné hrábě pevné, pařezovou frézu, zemní vrták), přídavná zařízení k malotraktoru (reverzní mulčovač, zametač) a arboristické postroje pro výuku stromolezení.  Celkové náklady jsou 1,44 mil. Kč.

Středočeský kraj bude projekty kofinancovat deseti procenty z celkové částky.  Dohromady přispěje částkou přesahující půl milionu korun.