Agregátor obsahu

Zpět Školy a školská zařízení se mohou hlásit o podporu v rámci projektu Obědy do škol

Středočeské školy a školská zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele mohou od května podávat žádosti o finanční podporu v rámci projektu Obědy do škol na další školní rok. Cílem projektu, který zastřešuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, je zabezpečit bezplatné školní stravování pro děti ve věku od 2 do 26 let, kterým jejich rodinná finanční situace nedovoluje zajistit si školní oběd nebo celodenní stravování. Zastupitelé dnes schválili vyhlášení Programu na podporu bezplatného školního stravování, ve kterém mohou žádat o podporu školy, které nezřizuje kraj. Krajské školy a školská zařízení se mohou o finanční prostředky ucházet na základě výzvy, kterou schválili radní minulý týden.

Celkem jsou na zajištění školního stravování pro děti z nízkopříjmových domácností vyčleněno 12 milionů korun. „ Věřím, že zájem bude trvat i v následujícím školním roce. V tomto školním roce 2023/2024 kraj navázal Středočeský kraj spolupráci se 143 školami a školskými zařízeními,“ uvedl Michael Kašpar, náměstek hejtmanky pro oblast financí a dotací.

Školy žádosti mohou podávat prostřednictvím internetové aplikace e-Dotace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz a to v termínech:

· od 9. května 2024 do 22. května 2024, oprávněný žadatel bude poskytovat nebo zajišťovat bezplatné školní stravování podpořené cílové skupině po celý školní rok 2024/2025

· od 23. května 2024 do 28. července 2024, oprávněný žadatel bude poskytovat nebo zajišťovat bezplatné školní stravování podpořené cílové skupině od 01. 10. 2024 do 30. 06. 2025

· od 29. července 2024 do 30. září 2024, oprávněný žadatel bude poskytovat nebo zajišťovat bezplatné školní stravování podpořené cílové skupině od 01. 12. 2024 do 30. 06. 2025

· od 1. října 2024 do 15. prosince 2024, oprávněný žadatel bude poskytovat nebo zajišťovat školní stravování podpořené cílové skupině ve 2. pololetí školního roku 2024/2025.

 

Nárok na bezplatné stravování mají děti ve věku 2–26 let, které jsou zapojeny do předškolního vzdělávání (mateřská škola) nebo jsou žáky/studenty základních škol či víceletých gymnázií, středních škol (SOŠ, SOU), vč. speciálních, kombinovaných či konzervatoří nebo navštěvují domovy mládeže a internátní zařízení, a zároveň jejich rodina pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Díky projektu dochází ke zlepšování podmínek pro řádný průběh školní docházky žáku a žáky a snižuje se riziko případného sociálního vyloučení. „ Je smutné, že v dnešní době v České republice jsou děti, které nemohou chodit do školní jídelny a tím pádem obvykle ani do družiny, protože rodiče nemají na zaplacení oběda, nebo ho prostě platit nechtějí. Takové děti nemají energii, bývají často nemocné, a navíc jsou vyloučené z kolektivu, což se promítá do jejich dalšího vývoje. Proto jsem rád, že Středočeský kraj v roli koordinátora těmto dětem může pomoci k lepšímu životu,“ doplnil náměstek Michael Kašpar.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR), který čerpá prostředky z Evropské unie.