Agregátor obsahu

Zpět SOŠ a SOU Beroun-Hlinky se dočká nového IT vybavení

SOŠ a SOU Beroun Hlinky se chystá na obměnu svého IT vybavení za nové, modernější v odhadované výši 4,2 milionu korun bez DPH. Krajští radní dnes schválili vyhlášení podlimitní veřejné zakázky.

„Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky se zaměřuje na různé řemeslné učňovské obory, ale také na maturitní obory Cestovní ruch, Provoz a ekonomika dopravy a nástavbový obor Podnikání, pro které je modernizace vybavení počítačových učeben klíčová. To je nezbytné pro udržení tempa s rychlým rozvojem informačních technologií, který prostupuje všemi obory,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Stávající IT vybavení je již zastaralé. Škola potřebuje zejména výměnu notebooků, počítačových sestav do nových i stávajících učeben a kabinetů, reproduktorů do učeben, interaktivních displejů a dataprojektorů.

Vybavení bude financováno z prostředků, které poskytl škole Středočeský kraj na vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do výuky v květnu letošního roku (4 098 940 Kč) a z dotace MŠMT na prevenci digitální propasti v rámci Národního plánu obnovy (989 013 Kč).

Středočeský kraj dlouhodobě podporuje modernizaci škol, které zřizuje, v rámci vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do výuky. Od roku 2021 kraj na inovace ve školách poskytl už bezmála 300 milionů korun.