Agregátor obsahu

Zpět Žáci SOU Hluboš se dočkají nové svařovny a SOU Hubálov chystá nové odborné učebny pro instalatéry

V rámci modernizace krajských středních škol dnes radní odsouhlasili vyhlášení dvou veřejných zakázek – na modernizaci svařovny ve Středním odborném učilišti Hluboš u Příbrami a modernizaci odborné učebny pro instalatéry ve Středním odborném učilišti Hubálov u Mnichova Hradiště. Celková předpokládaná hodnota obou veřejných zakázek je téměř 22,7 milionu korun.

Zkvalitnění podmínek pro praktické vyučování žáků v SOU Hluboš, takový je cíl plánované modernizace stávající svařovny. „ Dlouhodobě podporujeme rekonstrukce a modernizace našich středních škol. Naší snahou je, kromě zvýšení bezpečnosti při práci, také umožnit žákům práci s těmi nejmodernějšími nástroji a pomůckami. Mimo to, že se tak zvýší možnost jejich uplatnění na trhu práce, významným způsobem se také mění jejich vztah k oboru. Práce s moderními nástroji  pozitivně ovlivňuje práci nejen žáků, ale i učitelů odborného výcviku,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha. 

V hlubošské škole jsou svářecí metody vyučovány v oborech Opravář zemědělských strojů, Mechanik opravář motorových vozidel a v oboru Opravářské práce.  „ Současná svařovna je technicky zastaralá a kromě toho, že neodpovídá současným požadavkům na výuku svařování, nestačí ani kapacitně. Pro skupinu 12 žáků je v současnosti k dispozici pouze 6 pracovních míst. V nové bezbariérové svařovně budou mít žáci k dispozici 12 pracovních míst, přípravnu se 4 pracovními místy a moderní trenažér virtuálního svařování,“ vysvětluje radní Vácha. Stavebními úpravami dojde k rozšíření stávajícího objektu, změní se zastavěná plocha, obestavěný prostor a celkový vzhled. V objektu vzniknou jednotlivé místnosti, svářecí dílna, přípravna materiálu, kancelář učitele odborného výcviku, nové sociální zařízení a technická místnost pro skladování materiálu. Součástí projektu jsou kromě stavebních úprav objektu také nákup vybavení svařovny – svářečky, dělící přístroj, svářecí a brousící stoly, trenažer virtuálního svařování. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí téměř 11,7 milionu korun, včetně DPH. Část projektu, vybavení svařovny a svařovací simulátor, bude soutěžena jako samostatná veřejná zakázka. 

Předmětem druhé veřejné zakázky je rekonstrukce odborných učeben instalatérů v prostorách Středního odborného učiliště v Hubálově u Mnichova Hradiště. Kromě šaten a sociálního zázemí pro žáky budou vybudovány 2 odborné učebny a kabinet pro učitele pro obor instalatér. Zároveň bude provedena výměna odpadů, rozvodů vody, budou realizovány stavební úpravy interiéru včetně výměny oken a dveří, výmalby a položení podlahových krytin. Pro zabezpečení vybavení bude v objektu instalováno zabezpečovací zařízení s napojením na pult centrální ochrany. S ohledem na snížení energetické náročnosti objektu bude zateplena celá fasáda domu a půdní prostory a v učebnách instalováno nucené větrání s rekuperací. Cena zakázky je odhadována na cca 11 milionů korun.

Dokončení obou rekonstrukcí je plánováno na srpen 2024.