Agregátor obsahu

Zpět Do Humanitárního fondu na podporu sociálních služeb a aktivit pro rok 2024 míří rekordních 85 milionů korun

Pro rok 2024 hodlá kraj rozdělit rekordní částku 85 milionů korun na podporu sociálních služeb a aktivit. Vypsání programů v rámci Humanitárního fondu dnes schválilo krajské zastupitelstvo.

Oproti loňskému a předloňskému roku došlo v rámci Humanitárního fondu na podporu sociálních služeb a aktivit k výraznému navýšení alokované částky. „ Pro letošní rok navrhujeme navýšení našeho Humanitárního fondu na rekordní částku 85 milionů korun. Je to o 30 milionů korun více, než jsme v rámci tohoto fondu rozdělovali v loňském roce, za což jsem opravdu rád. Jsme si vědomi, že poskytovatelé sociálních služeb mnohdy bojují doslova o každou korunu, proto doufám, že toto výrazné navýšení v rámci dotačního programu přispěje k rozšíření a zkvalitnění služeb pro ty nejohroženější skupiny obyvatel,“ uvádí radní pro sociální oblast Martin Hrabánek. Humanitární fond Středočeského kraje zaměřený na sociální problematiku obsahuje dva dotační programy, první je určen na podporu sociálních služeb, druhý pak na podporu sociálních aktivit.

V rámci programu na podporu sociálních služeb plánuje kraj rozdělit celkem 74 milionů korun. Podporované služby jsou rozděleny podle priorit, které odrážejí potřebnou dostupnost těchto služeb na území Středních Čech. Mezi služby s nejvyšší prioritou patří například pečovatelské a odlehčovací služby, denní stacionáře či azylové domy pro rodiny s dětmi.

K navýšení alokované částky dojde také v druhém dotačním titulu Podpora sociálních aktivit. Pro letošní rok plánuje kraj rozdělit 11 milionů korun. Zaměření programu komentuje radní Hrabánek: „ V předchozích letech se ukázalo, že program na podporu rodiny v rámci rodičovských kompetencí, na podporu mateřských, rodinných a komunitních center, programy pro seniory a v rámci mezigenerační spolupráce, stejně jako podpora aktivit v sociálně právní ochraně dětí má velký potenciál a je o něj velký zájem. Proto jsme také v letošním roce navrhli navýšit finanční alokaci, abychom mohli uspokojit více zájemců, a podpořit tak rozvoj služeb v těchto potřebných oblastech.“

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. do 25. dubna 2024.