Agregátor obsahu

Zpět Domov Na Hrádku se dočká rekonstrukce, která zvýší úroveň poskytovaných sociálních služeb a pohodlí klientů

 

Díky kompletní rekonstrukci Domova Na Hrádku by mělo dojít ke zkvalitnění péče o klienty a zvýšení pobytového standardu. Radní na dnešním zasedání schválili projektový záměr zpracování projektové dokumentace tzv. „humanizace“ Domova Na Hrádku a rovněž zařazení tohoto záměru do Zásobníku akcí 2021+.

Domov Na Hrádku, jehož zřizovatelem je kraj, provozuje domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory a chráněné bydlení. Díky plánované rekonstrukci se zkvalitní nabízené služby v zařízení. Cílem rekonstrukce je humanizace prostorů, v zařízení by tak byly primárně jednolůžkové a případně maximálně dvojlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Celkové náklady na projekční přípravu jsou odhadovány na 9,9 milionu korun, přičemž dotace z unijních fondů je ve výši 8,2 milionu korun. 

„V budově vznikne nové zázemí pro rehabilitaci a relaxaci, kterou budou moci využít především klienti se specifickými potřebami, např. pacienti po mozkové příhodě, lidé trpící Parkinsonovou chorobou či roztroušenou sklerózou,“ popisuje plány radní pro sociální oblast Martin Hrabánek. Celý areál bude nově bezbariérový. Dojde také k rekonstrukci půdních prostor, kam se přesunou kanceláře zaměstnanců a vyšetřovny klientů. Modernizace by se měla dočkat rovněž jídelna a prádelna. Díky stavebním úpravám dojde k úsporám provozních nákladů, zejména elektrické energie a plynu.