Agregátor obsahu

Zpět Domov seniorů Jenštejn nakoupí pro pečovatelskou službu 2 nové elektromobily

Rada kraje odsouhlasila nákup 2 automobilů pro Domov seniorů Jenštejn na zajištění pečovatelské služby v ceně 1,6 milionu korun. Dotaci na nákup bezemisních automobilů poskytlo z větší části Ministerstvo pro místní rozvoj z prostředků Evropské Unie. Podíl Středočeského kraje činí 90 tisíc korun.

Domov seniorů Jenštejn poskytuje kromě služeb domova seniorů rovněž pečovatelské služby v ambulantní i terénní formě. Radní pro sociální oblast Martin Hrabánek vysvětluje: „ Jedná se o bezemisní automobily pro zajištění terénní pečovatelské služby, která je poskytována lidem žijícím v přirozeném okolí obce Jenštejn, v širším rámci okresu Praha východ a podle individuálních podmínek také v dalších místech Středočeského kraje. Pečovatelská služba pomáhá lidem zvládat běžné úkony v jejich domácím prostředí. Mnoho z nich tuto variantu pomoci preferují, díky čemuž se nám daří snižovat nároky na počty lůžek v pobytových zařízeních.“

Terénní pečovatelské služby jsou poskytovány v domácnostech klientů. Jedná se o široké spektrum činností jako například pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo pomoc při zajištění stravy. Sociální pracovníci pomáhají klientů při zajištění chodu jejich domácností a zároveň jim zprostředkovávají kontakt i se společenským prostředím. Terénní i ambulantní služby jsou poskytovány každý den, v době od 7.00 hodin do 19.00 hodin, a to včetně sobot, nedělí a svátků.


© foto Domov seniorů Jenštejn