Agregátor obsahu

Zpět Dva automobily pro přepravu imobilních klientů pořídí Domov Na Hrádku, radní odsouhlasili finanční příspěvek necelé 3 miliony korun

V rámci projektu IROP „Chráníme přírodu i když cestujeme“ plánuje Domov Na Hrádku pořídit dva nízkoemisní automobily na přepravu imobilních klientů. V rámci předfinancování projektu odsouhlasila krajská rada poskytnutí necelých 3 milionů korun.

Domov Na Hrádku provozuje celkem 3 sociální služby s celkovou kapacitou 66 míst. Jedná se o Domov pro osoby se zdravotním postižením, Domov pro seniory a Chráněné bydlení. Jejich služby jsou určeny dospělým ženám i mužům s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením. Potřebnost automobilů vysvětluje radní pro sociální oblast Martin Hrabánek: „ Klienty Domova jsou kromě seniorů také osoby se zdravotním postižením, osoby po mozkové příhodě nebo s roztroušenou sklerózou. Jejich zdravotní stav proto vyžaduje vyšší míru pomoci. Pracovníci umožňují klientům prožít v co největší míře plnohodnotný život, i z tohoto důvodu jsou vícemístné automobily pro přepravu imobilních pacientů naprostou nezbytností. Jsem proto rád, že můžeme Domovu poskytnout finanční prostředky na předfinancování nákupu.“  Nákup automobilů bude z větší části financován z evropského programu IROP „Chráníme přírodu, i když cestujeme“. Část nákladů bude hrazena z fondu investic samotné organizace.