Agregátor obsahu

Zpět Kraj chce dát na podporu vzdělávacích programů v oblasti podnikání necelých 800 tisíc korun

Středočeský kraj podpoří bezmála osmi sty tisíci korun vzdělávací programy v hospodářsky a sociálně ohrožených obcích s rozšířenou působností. Radní na svém dnešním zasedání vzali na vědomí veškeré žádosti a doporučili je schválit krajským zastupitelům. Žádosti podala města Čáslav, Kolín, Rakovník a Slaný.

Mezi čtveřici obcí s rozšířenou působností by měl kraj poskytnout neinvestiční dotace z vlastního Programu na podporu vzdělávacích programů v oblasti podnikání. Radní dnes vzali na vědomí žádosti. „Žadatelem o dotaci mohly být obce, které jsou vymezeny jako hospodářsky a sociálně ohrožených oblastech (HSOÚ). Určujícími parametry pro zařazení mezi HSOÚ byly index stáří, nezaměstnanost, intenzita podnikatelské aktivity, úbytek obyvatel a dopravní obslužnost. Program byl zaměřen na částečnou úhradu uznatelných nákladů souvisejících s podporou vzdělávání v oblasti podnikání,“ vysvětluje Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování a pokračuje: „Žádosti podala města Čáslav, Kolín, Rakovník a Slaný.“

Maximální výše dotace, o kterou si mohla města žádat, byla 250 000 Kč. Na kraj však přišly jen čtyři žádosti za 787 940 Kč. Alokace přitom byla rovné dva miliony korun. O úhrada uznatelných nákladů si v maximální míře požádaly jen Rakovník a Slaný.

Žádosti ještě musí schválit krajské zastupitelstvo.