Agregátor obsahu

Zpět Kraj dlouhodobě podporuje pěstounskou péči, nově navázal spolupráci s projektem Euroklíč

Podpora pěstounské péče patří mezi hlavní priority současného vedení Středočeského kraje. Jednou z novinek je spolupráce s projektem Euroklíč, která se podařila Středočeskému kraji pro potřeby pěstounských rodin zajistit.

V náhradní rodinné péči včetně pěstounské a poručenské je ve Středočeském kraji v současnosti přes 2180 dětí, o které pečuje, nebo je připraveno pečovat, celkem 1840 pěstounů. „ Nesmírně si vážím všech pěstounů a dalších lidí, kteří se obětavě a s láskou starají o děti, které by bez jejich pomoci skončily v institucionální péči. Neustále se snažíme nacházet cesty, jak jim jejich péči co nejvíce ulehčit. V loňském roce jsme zahájili sérii každoročních setkání s pěstouny a jejich rodinami v parku Mirakulum. A právě z tohoto setkání jsme si odnesli celou řadu podnětů a požadavků na zlepšení podpory. Euroklíč byl jedním z nich,“ říká hejtmanka Petra Pecková.

Díky spolupráci s Národní radou tělesně postižených Středočeský kraj jako první prosadil poskytnutí Euroklíče pro pěstouny pečující o děti do 3 let: Hejtmanka Pecková vysvětluje: „ Mám obrovskou radost, že se nám podařilo prosadit, aby byl Euroklíč zdarma poskytován i pěstounům pečujícím o děti do 3 let, kteří nebyli dříve považováni za rodiče a neměli na poskytnutí Euroklíče zdarma nárok.  Přechodní pěstouni, tedy ti, pečují o přidělené děti po dobu max. 1 roku, a kteří přijímají svěřené děti mnohdy naprosto nečekaně a nečekaného věku , mají nárok na zapůjčení Euroklíče dokonce na celou dobu výkonu jejich péče.“

Krajský úřad zajišťuje odborné přípravy žadatelů o pěstounskou péči dlouhodobou i přechodnou, a také přípravy žadatelů o osvojení. Radní pro sociální oblast Martin Hrabánek uvádí: „ Zájemcům o pěstounskou péči a osvojení se snažíme nabídnout v rámci řízení opravdu komplexní služby, kromě odborných příprav a poradenství, jsou to například psychologická posouzení a konzultace a také posouzení zdravotní způsobilosti. Kromě toho se nám podařilo vydat pověření již 16 právnickým osobám, které se staly tzv. doprovázejícími organizacemi a jsou s pěstouny a jejich dětmi v pravidelném osobním kontaktu.

Středočeský kraj zároveň připravuje přímo v budově Krajského úřadu nové moderní pracoviště sloužící k zajišťování zprostředkování náhradní rodinné péče a poradenství v oblasti osvojení a pěstounství. V tuto chvíli probíhá ve spolupráci s firmou Ikea projektová příprava. Další podpora pěstounským rodinám se podařila realizovat v úvodu letošního roku, kdy krajské zastupitelstvo schválilo poskytnutí prostor bývalé Střední odborné školy ve Středoklukách k bezplatnému užívání spolku Charita Hvězda pro potřeby Pěstounského skladu.

Aktuálně Středočeský kraj eviduje 295 dlouhodobých pěstounů, kteří pečují o dítě bez jakékoliv příbuzenské vazby na pěstouna a 129 pěstounů na přechodnou dobu. Počet dětí v evidenci kraje, kterým lze zprostředkovat pěstounskou péči je v současnosti 595. Radní Hrabánek k tomu doplňuje: „ V současné době evidujeme 13 volných zájemců o pěstounskou péči, bohužel jejich představy o charakteristice dětí, které chtějí přijmout do své péče jsou natolik úzké, a neodpovídají charakteristikám dětí v evidenci, které na pěstounskou péči čekají. Vytipovat takového pěstouna jako vhodného k dětem v evidenci se bohužel nedaří ani v rámci mezikrajové spolupráce. Stále nám chybí dlouhodobí pěstouni ochotní převzít do pěstounské péče sourozenecké skupiny, děti jiného než majoritního etnika, děti starší 6 let, děti s traumatem, zdravotně znevýhodněné či se specifickými potřebami.“