Agregátor obsahu

Zpět Kraj poskytne individuální dotaci na pomoc rodinám dětí s postižením ve výši 2,7 milionu korun

 

Krajští zastupitelé dnes schválili přidělení individuální dotace organizaci Volno, která zajištuje služby odlehčovací péče pro rodiny dětí s postižením. Dotace má pokrýt část provozních nákladů organizace v roce 2023.

Individuální neinvestiční dotace ve výši 2,7 milionů korun pro organizaci Volno bude poskytnuta v rámci projektu „Odlehčovací služby“. Odlehčovací péče umožnuje dětem a mladým dospělým s postižením, aby i nadále mohli žít ve své rodině. Díky odborné pedagogické, asistenční a rehabilitační péči je možné udržet a také zlepšovat fyzický a psychický stav dětí a mladých dospělých s různým typem a stupněm (a to i velmi těžkým) postižení. „ Služby odlehčovací péče jsou pro rodiny dětí s autismem, mentálním či kombinovaným postižením zcela zásadní. Tyto děti či mladí dospělí nemají přístup do zařízení pro zdravé děti, nemohou se tak dostat mezi své vrstevníky stejných zájmů, získat nové podměty nebo například si jen pohrát. Tato situace vyčerpává jak rodiče, tak děti. Služby odlehčovací péče v této situaci umožňují krátkodobé zastoupení v péči o dítě nebo mladého dospělého s postižením. Díky tomu se mohou pečující osoby i rodiny alespoň částečně navrátit do běžného života,“ vysvětluje radní pro sociální oblast Martin Hrabánek.

Sdružení Volno, z.ú., je zařazeno v Síti sociálních služeb Středočeského kraje s kapacitou pro odlehčovací služby ve výši 6 lůžek. Důvody poskytnutí individuální dotace pro toto zařízení vysvětluje radní Hrabánek: „ Sdružení Volno původně žádalo u Ministerstva práce a sociálních věcí o zařazení do tzv. nadregionální sítě, kterou toto ministerstvo spravuje. Z toho důvodu si nepodali žádost v rámci dotačního řízení vypsaného Středočeským krajem na podporu poskytování sociálních služeb. Protože ovšem s žádostí u ministerstva neuspělo, ale protože splňují všechny podmínky pro podporu ze strany Středočeského kraje, rozhodli jsme se tuto organizaci podpořit poskytnutím individuální dotace.“