Agregátor obsahu

Zpět Kraj poskytne téměř 800 tisíc korun na zajištění sociální péče pro klienty uzavřených poboček sociální organizace Včelka na Berounsku

Krajští radní odsouhlasili poskytnutí individuálních dotací v celkové výši téměř 800 tisíc korun na zabezpečení sociální pomoci klientům organizace Včelka na Berounsku, kteří se ocitli bez zajištění sociální péče ze strany této organizace. Ta z finančních důvodů ukončila činnost několika svých poboček. Kraj finančně podpoří tři organizace, Digitus Mise, z.ú., Socius, z,ú. a Charita Beroun, které se bývalých klientů organizace Včelka ujmou.

Na zajištění sociálních služeb pro bývalé klienty organizace Včelka schválila krajská rada přidělení celkem tří individuálních dotací. Radní pro sociální oblast Martin Hrabánek uvádí: „ V souvislosti s ukončením poskytování sociálních služeb ze strany organizace Včelka na Berounsku zůstaly desítky jejich klientů bez zajištěné péče. Jsem opravdu rád, že se nám tyto služby podařilo zajistit, a že klienti organizace Včelka nezůstali bez pomoci. A děkuji především organizacím, které se o bývalé klienty organizace Včelka postarají.“ Na zabezpečení pečovatelských služeb kraj poskytne 265 tisíc korun organizaci Digitus Mise a Charitě Beroun 268 tisíc. Organizace Socius z.ú., zajistí terénní odlehčovací služby, na které ji kraj poskytne 235 tisíc korun. Celkově se jedná o zajištění 500 hodin sociální péče měsíčně.