Agregátor obsahu

Zpět Na prevenci sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením pro letošní a příští rok rozdělí Středočeský kraj celkem téměř 350 milionů korun

V rámci dotačního projektu Podpora vybraných služeb podpoří Středočeský kraj celkem 23 poskytovatelů služeb sociální rehabilitace, jimž na tento a příští rok vyplatí celkově 349,5 milionu korun. Dotační program je z větší části financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost Plus, přičemž podíl Středočeského kraje činí zbylých 10 %. Finální rozdělení dotací schválili středočeští zastupitelé.

Cílem a posláním služeb sociální rehabilitace je prevence sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením a příprava na samostatný život ve společnosti. Pro koho jsou služby sociální prevence určeny vysvětluje radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek: „Jde zejména o osoby se zdravotním postižením či duševním onemocněním, osoby pečující o malé děti, rodiny nebo osoby v nepříznivé sociální situaci. Je určena také na pomoc seniorům nebo například obětem trestné činnosti. Pracovníci sociálních služeb pro klienty zajišťují zejména nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a další činnosti vedoucí k sociálnímu začlenění.“

Sběr žádostí o poskytnutí dotace probíhal od konce října do začátku listopadu v loňském roce. Krajský úřad obdržel celkem 23 žádostí o dotaci na poskytování sociálních služeb sociální rehabilitace na období 1.1.2024 – 31.12.2025. V rámci hodnocení podaných žádostí byl posuzován soulad služeb se Sítí sociálních služeb Středočeského kraje na rok 2024. Krajští radní doporučili rozdělení dotací mezi všech 23 žadatelů. Mezi ně patří například nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným FOKUS Mladá Boleslav, která na služby sociální rehabilitace obdrží na tento a následující rok celkem více než 104 milionů korun. Dalšími navrženými příjemci dotací jsou organizace Fokus Praha s částkou 78 milionů korun na stejné období či berounský Lomikámen s částkou 23,5 milionu korun.