Agregátor obsahu

Zpět Na služby sociální rehabilitace v letech 2024–2025 rozdělí Středočeský kraj téměř 358 milionu korun

 

Na služby sociální rehabilitace rozdělí kraj v následujících dvou letech 358 milionů korunu. Financování je zajištěno z evropského Operačního programu Zaměstnanost plus. Vyhlášení dotačního programu na podporu sociální rehabilitace v letech 2024–2025 dnes schválili krajští zastupitelé.

Zaměření dotačního programu vysvětluje radní pro sociální oblast Martin Hrabánek: „S lužby sociální rehabilitace zajišťují prevenci sociálního vyloučení osob s postižením, napomáhají rozvoji jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Pracovníci sociálních služeb pomáhají klientům s nácvikem zvládání péče o vlastní osobu, s rozvojem soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Náš dotační program je určen na podporu terénních i ambulantních forem těchto služeb.“ Služby sociální rehabilitace využívají zejména zdravotně postižení, lidé s duševním onemocněním, pečující o malé děti nebo lidé v nepříznivé sociální situaci. Služby jsou určeny rovněž na pomoc seniorům nebo například obětem trestné činnosti.

Program na podporu sociální rehabilitace je financovaný z evropských zdrojů, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost plus. Vzhledem k alokovaným financím bude dotační program vyhlášen pro dva následující roky, tedy na rok 2024 i 2025 . „ Díky stabilnímu financování bude zajištěno poskytování služeb sociální rehabilitace a jejich další rozvoj, čímž se zvýší dostupnost služeb osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením, a to na celém území Středočeského kraje,“ uvádí radní Hrabánek.  

Výše uvedený program hrazený z Operačního programu Zaměstnanost plus bude u uvedeného druhu sociálních služeb zcela nahrazovat dotační řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb na daný rok v řádném kole. „V případě nedostatečných finančních zdrojů, bude poskytovatelům služeb sociální rehabilitace umožněno pro roky 2024 a 2025 požádat o dodatečné finanční prostředky v rámci mimořádného dotačního řízení,“ doplňuje radní.

Žádosti o poskytnutí dotace bude možné podávat v termínu 30. 10. 2023 – 13. 11. 2023.