Agregátor obsahu

Zpět Středočeský kraj představil aktualizovaný Program podpory rodinné politiky Středočeského kraje na roky 2024–2026

Středočeští zastupitelé projednali a schválili aktualizovaný Program podpory rodinné politiky Středočeského kraje na roky 2024–2026. Cílem dokumentu je specifikace konkrétní opatření v oblasti podpory rodin, výchovy dětí a péčí o blízké na území Středočeského kraje.

Nový koncepční dokument aktualizuje a specifikuje konkrétní opatření na podporu rodinné politiky, vysvětluje radní pro sociální oblast Martin Hrabánek: „V rámci sociálních služeb je podpora rodinné politiky naší prioritou, což dokládají zejména naše dotační programy zaměřené právě například na podporu pro rodinná centra či mezigenerační programy pro děti a seniory. Aktualizovaná koncepce nám pomůže specifikovat konkrétní opatření v oblasti podpory rodin, výchovy dětí či péči o blízké osoby, díky čemuž bude možné přispět k rozvoji nabídky sociálních služeb pro ty nejpotřebnější.“

Program podpory rodinné politiky Středočeského kraje na roky 2024–2026 zohledňuje potřeby rodin, a vyzdvihuje nutnost vytváření vhodných podmínek pro rodiny v oblasti osobní, volnočasové a profesní. Dokument specifikuje konkrétní opatření cílené podpory v rozličných oblastech každodenního života napříč jednotlivými odbory krajské působnosti. Konkrétní opatření a aktivity jsou rozděleny na tematické oblasti: oblast služeb pro rodiny, oblast podpory trhu práce a slaďování rodinného/osobního a pracovního života, oblast prostoru přátelského rodinám a oblast komunikace a spolupráce. Teoretická část dokumentu obsahuje základní informace a východiska k tématu, zejména vybrané sociodemografické ukazatele.