Agregátor obsahu

Zpět V Kralupech nad Vltavou vznikne denní stacionář pro osoby s různými typy demence

 

Krajští zastupitelé podpořili vybudování zázemí pro služby osobní asistence a denního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence v Kralupech nad Vltavou pro poskytovatele Charita Kralupy nad Vltavou. Zároveň odsouhlasili vydání příslibu zahrnout služby denního stacionáře do krajské Sítě poskytovatelů sociálních služeb od roku 2025.

Vydání tzv. příslibu pověření k poskytování sociální služby vysvětluje radní pro sociální oblast Martin Hrabánek: „ Naše podpora projektu denního stacionáře pro seniory a osoby s chronickým onemocněním, osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence, který v Kralupech nad Vltavou plánuje vybudovat kralupská Charita, je prvním krokem k zařazení této služby do krajské Sítě poskytovatelů sociálních služeb, a tím i k zajištění financování z krajských, resp. státních zdrojů. V krajské Síti prozatím služby denních stacionářů chybí, nicméně v našem Plánu rozvoje sociálních služeb na území středočeského kraje se právě s tímto typem sociálních služeb počítá. Z tohoto důvodu jsme doporučili udělení příslibu k zařazení kralupského denního stacionáře do krajské Sítě poskytovatelů od ledna 2025.“ Krajští zastupitelé podpořili kromě projektu vybudování denního stacionáře také projekt vybudování zázemí pro služby osobní asistence. Obě služby mají vysokou rozvojovou prioritu, přičemž služba „denní stacionář“ není v daném regionu zastoupena žádným jiným poskytovatelem. „ Tento typ služby umožňuje žít lidem ve vlastním sociálním prostředí a doplňuje péči v době, kdy ji neformální pečující nemohou zajistit. Plně tak koresponduje s naší Strategií, která cílí na podporu osob se sníženou soběstačností a na jejich setrvání v přirozeném prostředí,“ doplňuje radní Martin Hrabánek.

Rozsah Pověření je přislíben ve výši 4 úvazků, což odpovídá zajištění obdobnými službami v kraji. K naplnění příslibu dojde po ukončení realizace projektu tím, že poskytovatel, tedy Charita Kralupy nad Vltavou, podá žádost v rámci připomínkového řízení. Na jejím základě bude služba zařazena do Sítě sociálních služeb Středočeského kraje. Se zařazením do krajské Sítě je počítáno od roku 2025.