Agregátor obsahu

Zpět V Mladé Boleslavi má vzniknout nový Domov se zvláštním režimem s kapacitou 40 míst. Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo vydání příslibu pověření k poskytování sociálních služeb

Nový Domov se zvláštním režimem s kapacitou 40 lůžek by měl vzniknout v areálu mladoboleslavské nemocnice. Uvedení do provozu je plánováno do konce roku 2025. Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo vydání příslibu pověření k poskytování sociálních služeb.

Nový Domov se zvláštním režimem by měl vzniknout rekonstrukcí objektu v současnosti nevyužívané léčebny dlouhodobě nemocných v areálu mladoboleslavské nemocnice. Radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek uvádí: „ Mladoboleslavsko je jednou z oblastí, kde evidujeme největší převis poptávky po pobytových sociálních službách pro starší spoluobčany. Jsem proto rád, že se nám ve spolupráci s mladoboleslavskou nemocnicí podařilo najít vhodné prostory pro vznik nového Domova, v rámci kterého bude možné poskytnout ubytování a péči 40 klientům.“ Pokoje v novém objektu budou z 80 % jednolůžkové a vždy neprůchozí. Celý objekt bude bezbariérový. Všechny pokoje budou vybaveny s ohledem na potřeby a možnosti konkrétních klientů, například vzhledem k jejich zdravotnímu stavu a soběstačnosti. „ Výhodou bude také možnost využití kapacit nemocnice, která bude současně provozovatelem nového Domova. Ať už půjde o zajištění lékařské péče či dodávek zdravotnického materiálu. Nemocnice zajistí rovněž stravování klientů i personálu,“ vysvětluje radní Hrabánek.

ORP Mladá Boleslav patří mezi oblasti, kde je počet seniorů na lůžko zařazené v Síti sociálních služeb nadprůměrný. Konkrétně se jedná o 71 seniorů ve věku 65+ na jedno lůžko zařazené v Síti. Průměr ve Středočeském kraji činí 48 seniorů ve věku 65+ na lůžko. Nový Domov se zvláštním režimem s kapacitou 40 lůžek by měl být uveden do provozu do konce roku 2025.