Agregátor obsahu

Zpět V Obříství má vzniknout Domov pro pacienty s Parkinsonovou nemocí. Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo vydání příslibu pověření k poskytování sociálních služeb

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo vydání příslibu pověření k poskytování sociálních služeb, a tedy i k budoucímu zařazení do Sítě poskytovatelů sociálních služeb Středočeského kraje, pro Občanské zdravotně sociální sdružení – Medikum z.s a jejich projekt Domov Labe – domov pro pacienty s Parkinsonovou nemocí.

Důvody podpory projektu vysvětluje radní pro sociální oblast Martin Hrabánek: „ Jsem rád, že po lednovém neschválení žádosti, kdy chyběl větší počet zastupitelů, se podařilo příslib tentokrát schválit. Specializovaná zařízení podobného typu nejen ve Středočeském kraji zcela chybí. Současná nabídka pobytových sociálních služeb pro osoby s Parkinsonovou nemocí se omezuje na pacienty v důchodovém věku, kteří jsou v lepším případě umísťováni do specializovaných oddělení pro parkinsoniky v domovech seniorů, v horším případě na oddělení s pacienty s Alzheimerovou chorobou. To je pro ně extrémní psychickou zátěží, protože tato nemoc neomezuje duševní schopnosti nemocného. Tato nemoc se navíc projevuje i u výrazně mladších osob a pobytové sociální služby pro osoby v produktivním věku u nás neexistují. DOMOV LABE bude tedy unikátním zařízením, které mimo jiné přinese možnost ověření provozu v praxi, což může napomoci rozvoji dalších obdobných projektů. Jeho význam tedy není pouze v nově vzniklé, a v ČR jediné, lůžkové kapacitě pro pacienty i do 65 let, ale i jako možného metodického centra.

Vydání příslibu Středočeského kraje je nezbytné pro poskytnutí dotace v rámci výzvy Národního plánu obnovy Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Rozsah pověření je přislíben ve výši 18 lůžek.

Cílovou skupinou domova budou osoby se zdravotním postižením zejména osoby trpící Parkinsonovou nemocí. Parkinsonova nemoc je neurodegenerativní onemocnění postihující centrální nervovou soustavu. Onemocnění vzniká v důsledku zániku nervových buněk v mozku produkujících dopamin, jehož nedostatek v těle člověka postupně způsobuje ztrátu schopnosti ovládat a koordinovat pohyb, svalové napětí a automatické pohyby. Veškeré dostupné statistiky ukazují na obecně stoupající trend výskytu tohoto onemocnění v populaci.