Agregátor obsahu

Zpět Kolínský Český červený kříž požádal kraj o peníze na nové auto, radní dali před jednáním zastupitelstva žádosti zelenou

Kolínský Oblastní spolek Českého červeného kříže požádal Středočeský kraj o finanční dar na nové speciální vozidlo, které bude sloužit k poskytování humanitární pomoci při mimořádných událostech. Radní dnes žádost projednali a doporučili zastupitelstvu, aby poskytnutí daru ve výši 2,45 mil. korun schválilo.

V rámci dohody o spolupráci a o plánované pomoci na vyžádání, uzavřené mezi HZS Středočeského kraje, Středočeským krajem a nestátními neziskovými organizacemi v roce 2016 (Koordinační platforma Panel Středočeského kraje), patří Český červený kříž mezi strategické partnery, kteří zajišťují řízení a koordinaci činností při řešení mimořádných událostí většího rozsahu na území celého kraje. „ Svoji nezastupitelnou roli prokázal Český červený kříž v praxi, například při řešení krizových událostí typu covidová pandemie nebo při uprchlické krizi vyvolané válkou na Ukrajině. Pomáhá ale i při velkých požárech a jiných mimořádných událostech v celém kraji. S kolínským Červeným křížem máme dlouholeté výborné zkušenosti, je pro nás spolehlivým partnerem, na kterého se můžeme vždy spolehnout. Pořízení nového multifunkčního vozidla vybaveného přesně na míru dává smysl, a proto jsme návrh na poskytnutí daru dnes na radě podpořili. Definitivní slovo bude mít krajské zastupitelstvo,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková.

Poskytnutí daru na nové vozidlo doporučil i Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Vozidlo bude upraveno a vybaveno speciální zástavbou tak, aby v něm bylo možné poskytovat psychologickou a krizovou intervenci, včetně zázemí pro práci členů záchranného týmu. Tím bude umožněno efektivněji poskytovat potřebnou péči a pomoc co nejširšímu okruhu osob v místě řešení mimořádné události.


ilustrační foto