Agregátor obsahu

Zpět Na zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2024 je připraveno 45 milionů korun

Na provozování sítě lékařských pohotovostí v letošním roce Středočeský kraj vyhradil 45 milionů korun. Pro nemocnice založené Středočeským krajem je vyčleněno zhruba 24 milionů korun, pro ostatní poskytovatele zdravotních služeb lůžkové a ambulantní formy péče na území kraje jde o 19,5 mil. Kč. Zbývajících bezmála 1,5 mil. korun zůstane zatím jako rezerva. Návrh na rozdělení dnes schválili radní a doporučili ho ke schválení zastupitelstvu.

Lékařskou pohotovostní službu ve Středočeském kraji zajišťují poskytovatelé akutní lůžkové péče, tedy nemocnice, kde jsou v případě potřeby k dispozici navazující odborná vyšetření. „ Výjimkou je pohotovost v oboru zubní lékařství, kde jsou služby zajištěny v rámci některých vybraných nemocnic či nasmlouvané přímo s ordinacemi. Jsem rád, že se podařilo rozšířit ordinační hodiny zubní pohotovosti v Benešově, kde je péče od letošního roku dostupná nejen v sobotu, ale i v neděli,“ uvedl náměstek pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.

Návrh ještě podléhá schválení v krajském zastupitelstvu


© ilustrační foto Oblastní nemocnice Kolín a.s.