Agregátor obsahu

Zpět Zastupitelstvo schválilo dar ve výši 2,45 mil. korun na nové speciální vozidlo pro Český červený kříž

Středočeský kraj věnuje kolínskému Oblastnímu spolku Českého červeného kříže 2,45 mil. korun na nové speciální vozidlo, které bude sloužit k poskytování humanitární pomoci při mimořádných událostech. Poskytnutí daru dnes schválilo krajské zastupitelstvo.

Vozidlo bude připraveno na využití kdekoli ve Středočeském kraji, nejen pro oblast Kolínska. ČČK je přítomen u velkých požárů jako zázemí při dohašování, je také u mimořádných událostí různého typu. Součástí automobilu bude zázemí pro psychologickou a krizovou intervenci, současně bude sloužit třeba i jako zázemí pro záchranáře,” uvedla hejtmanka Petra Pecková.

V rámci dohody o spolupráci a o plánované pomoci na vyžádání, uzavřené mezi HZS Středočeského kraje, Středočeským krajem a nestátními neziskovými organizacemi v roce 2016 (Koordinační platforma Panel Středočeského kraje), patří Český červený kříž mezi strategické partnery, kteří zajišťují řízení a koordinaci činností při řešení mimořádných událostí většího rozsahu na území celého kraje. Český červený kříž pomáhal například při covidové pandemii nebo při uprchlické krizi vyvolané válkou na Ukrajině, stejně jako při velkých požárech a jiných mimořádných událostech v celém kraji.

Poskytnutí daru na nové vozidlo doporučil i Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Vozidlo bude upraveno tak, aby bylo umožněno efektivně poskytovat potřebnou péči a pomoc co nejširšímu okruhu osob v místě řešení mimořádné události.


© ilustrační foto