Agregátor obsahu

Zpět Rada kraje odsouhlasila výběr dodavatele na realizaci energetických úspor u dalších 10 objektů v celkové hodnotě 97 milionů korun

Krajská rada odsouhlasila výběr dodavatele energeticky úsporných opatření metodou EPC u dalších 10 objektů v celkové hodnotě přes 97 milionů korun. V rámci veřejné zakázky byla vyhodnocena jako nejlepší nabídka firmy D-energy s.r.o. z Rychnova nad Kněžnou. Energetická opatření se týkají 4 škol, 2 muzejních komplexů, 3 center sociálních služeb a stanice ZZS SČK v Mělníku.

Středočeský kraj pokračuje s realizací opatření na úspory energií u dalších 10 objektů. Radní pro oblast investic a majetku Libor Lesák vysvětluje: „ Jedná se opět o komplexní projekt zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků realizovaných energeticky úsporných opatření, přičemž vybraný dodavatel se smluvně zaručí za dosažení stanovených úspor energie a za dosažení očekávaných ekonomických přínosů akce.“ Opatření budou realizována ve 4 školách: Gymnázium Františka Palackého v Neratovicích, Gymnázium J. S.  Machara v Brandýse nad Labem, SZŠ a VOŠ Zdravotnická a SOŠ a SOU Jičínská v Mladé Boleslavi, dále v Regionálním muzeu v Mělníku a v Muzeu Mladoboleslavska a také ve 3 komplexech sociálních služeb: Domov U Anežky, Domov seniorů v Úvalech a Dětské centrum v Milovicích. Opatření na realizaci energetických úspor budou provedena rovněž ve stanici ZZS SČK v Mělníku. Celkové náklady akce činí 97 milionů korun. O jaká konkrétní energetická opatření jde popisuje radní Lesák: „ Kromě výměny oken a dveří, výměny zdrojů vytápění nebo například modernizace vnitřního osvětlení budou n a střechy vybraných objektů v Mělníku, U Anežky, v Milovicích a v Úvalech instalovány fotovoltaické výrobny. Ve většině objektů budou rovněž instalovány moderní termostatické hlavice spolu se systémem IRC, který umožní individuální regulaci vytápění jednotlivých místností podle okamžité potřeby.

Středočeský kraj zahájil první fázi realizace projektů EPC v roce 2023, kdy byla provedena opatření k dosažení energetických úspor u celkem 21 budov.  Šlo například o Krajský úřad Středočeského kraje, nemocnici v Kutné Hoře nebo o nemocnici v Mladé Boleslavi. Celkově šlo o investici ve výši 200 milionů korun.  V tuto chvíli probíhají přípravy a výběr dodavatelů pro realizaci další fáze energetických úspor, která zahrnuje celkem 106 budov v 62 organizacích. Jedná se o objekty sociální péče, nemocnice, školy a školská zařízení, muzea a galerie.  Celková opatření, která již kraj zahájil či která připravuje, přijdou na 1,4 miliardu korun. Úspora je v souhrnu po zavedení opatření odhadována na téměř 50 milionů korun ročně.